აბგა
საკომუნიკაციო აუდიტი
რეპუტაციის მართვა
კორპორაციული პასუხისმგებლობა
კრიზისების მართვა
საკომუნიკაციო კამპანიები
ღონისძიების ორგანიზება
საკომუნიკაციო სტრატეგია
ზანდუკი
მთავრობასთან ურთიერთობა
მედიასთან ურთიერთობა
ინვესტორებთან ურთიერთობა
შიდა კომუნიკაცია
კორპორაციული კომუნიკაციები
B2B კომუნიკაციები ჯანდაცვის სექტორში
თემთან კომუნიკაცია
ზარდახშა
სტარტაპიარი
ენერგეტიკის პიარი
ფინანსური სექტორის საკომუნიკაციო სერვისები
გარემოსდაცვითი პიარი
სპორტის კომუნიკაცია
კვებისა და სასმელი პროდუქტების პიარი
ინვესტორთა მხარდაჭერა
სკივრი
ადვოკატობა
ჯანდაცვის პიარი
განათლების მხარდაჭერა
სამოქალაქო ორგანიზაციების პიარი
სამომხმარებლო პიარი
ტურიზმის მარკეტინგი
ღვინისა და მეღვინეების მხარდაჭერა
უჯრა
სტრატეგიული დაგეგმვა
ცვლილებების მართვა
დაინტერესებული მხარეების ანალიტიკა და რუკის მომზადება
მართვის საკონსულტაციო მომსახურება
ინსტიტუციური გაძლიერება და შესაძლებლობების განვითარება
იურიდიულ დავებთან დაკავშირებული კომუნიკაცია
გავლენის პიარი
ჩანთა
ბრენდის იდენტიფიკაცია
ბრენდის პლატფორმის შემუშავება
კვლევა და ანალიტიკა
ამბის თხრობა
მონაცემთა ვიზუალიზაცია
ემპათიის რუკა
გარე პრესსამსახური
ხურჯინი
ახალი ბიზნეს- მიმართულებების შექმნა
ინოვაციური ბიზნეს მოდელი
ფასეული შეთავაზების ტილო
მისიის მოდელის ტილო
მომხმარებლის გამოცდილების რუკა
მომხმარებელთა ჩართულობა
სოციალური მედია
Social Media

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Customer and employee engagement

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Customer Journey Map

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Mission Model Canvas

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Value Proposition Canvas

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Business Model Innovation

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Creating new business directions

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Lobbying

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Emphaty Map

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Data visualisation

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Storytelling

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Research & Analytics

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Creation of Brand Platform

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Brand Identity

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Influence PR

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Litigation Public Relations

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Institutional Strengthening and Capacity Building

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Management Consulting Services

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Stakeholder analysis and mapping

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Change Management

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Strategic Planning

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Wine and winemaker's support

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Tourism Marketing

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Consumer PR

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Civil Society PR

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Education Support

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Healthcare PR

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Advocacy

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Investor Supprt

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Food & Beverage PR

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Sports communications

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Environmental PR

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Communication services for Financial sector

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Power Sector PR

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Startup PR

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Community Relations

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
B2B Communications

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Corporate Communications

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Internal Communications

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Investor Relations

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Media Relations

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Government Relations

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Communications strategy

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Event Management

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Communication Campaigns

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Crisis Management

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Corporate Responsibility

 

G

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Reputation Management

 

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
Communication Audit

 

consultant

მიწერე კონსულტანტს
Gepra
11@gepra.ge
სოციალური მედია

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგული კომუნიკაციის წარმოება ციფრული ტექნოლოგიებისა და სოციალური ქსელების გამოყენებით თანამედროვე ტრენდია, რომელსაც სულ უფრო მეტად იყენებენ ყველა ტიპის ორგანიზაცია და სოციალური ჯგუფები, რათა შეძლონ საკუთარი იდეებისა და შესაძლებლობების წარმოჩენა და იპოვონ საინტერესო პარტნიორები თანამშრომლობისა და განვითარებისთვის.

 • ჩვენ ვეხმარებით ჩვენს კლიენტებს, რომ შექმნან საინტერესო და სასარგებლო კონტენტი, რომელიც დაიმკვიდრებს საკუთარ ადგილს ინტერნეტსივრცეში.
 • ჩვენ ვმართავთ ჩვენი კლიენტების უწყვეტ, 24-საათიან დიალოგს მათ ინტერნეტაუდიტორიასთან, რომელიც დაფუძნებულია სამიზნე ჯგუფების თავისებურებებისა და მოთხოვნილებების მაქსიმალურ გათვალისწინებასა და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების შესაძლებლობებისა და მუდმივად ცვალებადო ინოვაციების ეფექტიან გამოყენებაზე.

სოციალური მედია – პროდუქტები

 სოციალური ქსელების ანალიზი

 • სოციალური მედიის პლატფორმის ფორმირება
 • სოციალური მედიის სტრატეგია
 • სოციალური მედიის კამპანიები
 • სოციალური მედიის გამოყენების ანგარიში
მიწერე კონსულტანტს
მანჩო ონიაშვილს
11@gepra.ge
გარე პრესსამსახური

 

მედიასთან ურთიერთობა, კონტენტის შექმნა და მონიტორინგი მნიშვნელოვანია როგორც ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის, ისე სხვადასხვა პროექტის მართვის დროს. თითოეული გადაწყვეტილება უნდა იყოს სწორად გათვლილი და შედეგზე ორიენტირებული.  ამ ტიპის საქმიანობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კრიზისულ სიტუაციებში. ხშირად, ამ პროცესის მართვისთვის ერთი ადამიანი არ არის საკმარისი და საჭიროა სამუშაო ჯგუფი.

გარე პრესსამსახურის ფარგლებში, ჩვენი კლიენტები მიიღებენ შემდეგ მომსახურებას:

ინფორმაციულ-ანალიტიკური მასალების, წერილობითი განცხადებების, პრესრელიზების მომზადება და გავრცელება. ასევე,  მედიის მოთხოვნით, საჭირო ინფორმაციის მიწოდება (კლიენტებთან გარე პრესსამსახურის შუამავლობით);

გარე პრესსამსახურის გუნდის მიერ მედიის მიმოხილვისა და მონიტორინგის ანგარიშის მომზადება;

პრესკონფერენციების, ბრიფინგების, მედია სემინარების, პრეს ლანჩების, ტრენინგების ორგანიზება;

მედიისთვის ორგანიზაციის/კლიენტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;

შიდა კორპორატიული გამოცემები კლიენტებისთვის: კორპორატიული ჟურნალები, ბროშურები, საინფორმაციო სტენდი;

ორგანიზაციის/კლიენტის ვებ-გვერდის საინფორმაციო მხარდაჭერა: სიახლეები, პრეს-რელიზები, განცხადებები, სტატიები, ანგარიშები, ფოტო მასალა.

 • პრესრელიზის/ანონსების მომზადება და დისტრიბუცია
 • პრესკიტის მომზადება და დისტრიბუცია
 • სპიკერების/რესპონდენტების შერჩევა; სფიჩის მომზადება
 • მედია კონტენტის შექმნა (მაგ: ნიუსი, სტატია, სიუჟეტის სცენარი)
 • მედია პროდუქტის შერჩევა განთავსებისთვის
 • რეიტინგები, ტირაჟი, წვდომა აუდიტორიაზე - ბაზის შექმნა
 • მედიებთან მოლაპარაკება
 • გაშუქება (ინტერვიუების ინიცირება/სიახლეების გაშუქება)
 • მედია განთავსების დაგეგმვა და ხარისხის კონტროლი
 • პრესკონფერენციების/ბრიფინგების დაგეგმვა/მართვა
 • მედია სემინარების/მედია ტურების დაგეგმვა/მართვა
 • მედია კონკურსების დაგეგმვა/მართვა
 • მედია ანგარიშის მომზადება
 • მედიაბაზის მომზადება
 • მედიამონიტორინგი
 • მედიაში შექმნილი კრიზის მართვა

 

 

მიწერე კონსულტანტს
ნინი მეტრეველს
11@gepra.ge
გავლენის პიარი

 

გავლენის პიარი

მიწერე კონსულტანტს
ელენე თაყაიშვილის
11@gepra.ge
ღვინისა და მეღვინეების მხარდაჭერა

 

ღვინისა და
მეღვინეების
მხარდაჭერა

მიწერე კონსულტანტს
თაკო ვარამაშვილს
11@gepra.ge
ინვესტორთა მხარდაჭერა

 

ინვესტორთა
მხარდაჭერა

მიწერე კონსულტანტს
ნუცა სუბელიანს
11@gepra.ge
თემთან კომუნიკაცია

 

ადგილობრივ თემებთან სწორი და გამართული კომუნიკაცია, მათი ინტერესების გათვალისწინება და კონსენსუსის მიღწევა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ბევრი ბრენდისა და ორგანიზაცისთვის.

დიალოგს არ აქვს ალტერნატივა.  ურთიერთსასარგებლო გადაწყვეტილებებით, მრავალმხრივი ინტერესების გათვალისწინებით, ყალიბდება პატივსაცემი ურთიერთობები, რომელიც საფუძველს აძლევს ორგანიზაციებს გაიმყარონ რეპუტაცია და შეუფერხებელად აწარმოონ საქმიანობა.

ჩვენი გამოცდილება არ შემოიფარგლება პროცესში მხოლოდ ერთი მხარის ინტერესების გატარებით. ჩვენ გვაქვს წარმატებული გამოცდილება ხელისუფლებასთან და ბიზნეს ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის და მათი ადგილობრივ თემებთან ურთიერთობების დამყარებისა და კონფლიქტური სიტუაციების დარეგულირების კუთხით.

 • ჩვენი სპეციალისტები გამოირჩევიან სათემო მობილიზაციის, ადგილობრივი ინიციატივების წახალისებისა და ადვოკატობის კამპანიების წარმოების უბადლო უნარ-ჩვევებით.
 • ჩვენ ვეხმარებით კლიენტებს მათ სამიზნე ჯგუფებთან და ადგილობრივ თემთან ჰარმონიული და თანამშრომლობაზე დამყარებული ურთიერთობის განვითარებაში
 • ჩვენ უზრუნველვყოფთ სხვადასხვა საკომუნიკაციო ღონისძიებისა და აქტივობების განხორციელებას, რაც მიმართულია თემის ინფორმირებას და მასთან დიალოგის წარმართვისკენ

ჩვენ ვეხმარებით ორგანიზაციებს ადგილობრივ თემებთან ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში.

თემთან ურთიერთობა – პროდუქტები

 • თემის საჭიროებათა კვლევის ანგარიში
 • თემთან ურთიერთობის სტრატეგია
 • სათემო მობილიზაციის კამპანიები
 • თემის საჭიროებებზე მიმართული კორპორაციული პასუხისმგებლობა
 • თემის ჩართულობის პროექტები
მიწერე კონსულტანტს
თეონა ხმელევსკის
11@gepra.ge
საკომუნიკაციო სტრატეგია

 

საკომუნიკაციო სტრატეგია არის ნებისმიერი ტიპის ორგანიზაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის თუ მარკეტინგული კომუნიკაციის ძირითადი საბაზისო დოკუმენტი, რასაც ეყდრნობა სუბიექტის კომუნიკაცია. გაჯერებული საინფორმაციო სივრცის, თუ კონკურენტული ბრძოლის გააქტიურების ფონზე, სტრაგეტიული კომუნიკაციის მნიშვნელობა ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად გაზრდილია, რისთვისაც მნიშვნელოვანია შესაბამისი დოკუმენტის არსებობაც, რომელიც ძირითად ხედვასა და სტრატეგიულ მიზნებთან ერთად, უნდა მოიცავდეს რეკომენდაციებს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მართვის გაუმჯობესებისა და კომუნიკაციის სხვადასხვა ინსტრუმენტის უკეთესად გამოყენების კუთხით. საკომუნიკაციო სტრატეგიის დოკუმენტს ეფუძნება ერთ ან რამდენიმეწლიანი სამოქმედო გეგმაც, რომლის მომზადებაც მოცემული მომსახურების შემადგენელი ნაწილია.

„ჯეპრას“ სტრატეგიული დაგეგმვის გუნდის დახმარებით თქვენ შეძლებთ:

 • განახორციელოთ საკომუნიკაციო აუდიტი და შეაფასოთ არსებული მდგომარეობა საზოგადოებასთან ურთიერთობის პრაქტიკის, ასევე ორგანიზაციის ცნობადობისა და რეპუტაციის მაჩვენებლების კუთხით
 • ორგანიზაციის გუნდის წევრების ჩართულობით, გამოავლინოთ ორგანიზაციის ძლიერი და სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები; შეიმუშაოთ გრძელვადიანი ხედვა და განსაზღვროთ მისია;
 • განსაზღვროთ საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სამიზნე აუდიტორიასთან კომუნიკაციის გრძელვადიანი ხედვა, დაისახოთ კონკრეტული და გაზომვადი მიზნები და ამოცანები, რომელიც დაგეხმარებათ მისიის შესრულებასა და ხედვის რეალიზებაში
 • შეიმუშაოთ დეტალური სამოქმედო გეგმა და განსაზღვროთ თითოეული აქტივობის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირები
 • განსაზღვროთ საკომუნიკაციო სტრატეგიის შესრულების მონიტორინგის და შეფასების პერიოდულობა და კრიტერიუმები
მიწერე კონსულტანტს
კახა მაღრაძეს
11@gepra.ge
მომხმარებელთა ჩართულობა

 

თანამედროვე ბიზნეს გარემოში, სადაც მაღალი ხარისხის პროდუქტის არსებობა ბუნებრივი მოცემულობა გახდა, მომხმარებლის ბრენდის მიმართ ლოიალურობას განსაზღვრავს ემოციური ფაქტორები. ბიზნესის სწორი ქმედებები იწვევს მომხმარებლის პოზიტიურ გამოხმაურებას და ბრენდისადმი ლოიალურს ხდის მას.

ჩვენ ვამყარებთ მრავალმხრივ ურთიერთობებს იმ ადამიანებთან, ვისი აზრიც მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელია თქვენი ბიზნესის წარმატებისთვის.

სიღრმისეულად ვსწავლობთ დაინტერესებულ მხარეებს – აზრის ლიდერებს, მედიას, მომხმარებლებს, პარტნიორებს, თანამშრომლებს და საზოგადოებას, რათა ზუსტად შევარჩიოთ და გამოვიყენოთ თქვენი ისტორიის გადაცემისთვის საჭირო არხები, საუბრის ტონი და ხმა.

ჩვენ ხელს ვუწყობთ თქვენ კომუნიკაციას სოციალური და ტრადიციული მედიის საშუალებით და ვქმნით ბრენდის ძალას ციფრული თუ პირდაპირი კომუნიკაციით.

მომხმარებელთა ქცევის ზედმიწევნით ცოდნა   საშუალებას გვაძლევს, შემოგთავაზოთ გამჭრიახი და საზრიანი კომპლექსური გადაწყვეტილებები, თქვენს წინაშე არსებული გამოწვევების საპასუხოდ.

ჯეპრას საზოგადოებასთან ურთიერთობის  ჯგუფის დახმარებით, თქვენ შეძლებთ:

 • შექმნათ ახალი პროდუქტი და გამოუშვათ ის ბაზარზე;
 • დაამყაროთ მჭიდრო კონტაქტი დაინტერესებულ მხარეებთან და შეინარჩუნოთ ის ხანგრძლივი დროის განმავლობაში;
 • მოახდინოთ ბრენდის რევიტალიზაცია და რეპოზიციონირება;
 • უზრუნველყოთ მომხმარებელთა ციფრული და სოციალური ჩართულობა;
 • დაგეგმოთ და განახორციელოთ მომხმარებელზე მიმართული საგანმანათლებო თუ ქცევის შეცვლის კამპანიები;
 • მართოთ რისკები და გამოიყენოთ კრიზისული სიტუაციებიდან გამოსვლის შესაძლებლობა;
მიწერე კონსულტანტს
ანუკი ცხოვრებაძეს
11@gepra.ge
ემპათიის რუკა

 

კომპანიის კონკურენტუნარიანობა ბაზარზე მის მიერ კლიენტებსათვის შექმნილი ფასეული წინადადებით განისაზღვრება. თუმცა, ხშირია შემთხვევები, როცა პროდუქტებისა და სერვისების შექმნის დროს, მომხმარებლების საჭიროებები უგულებელყოფილია.

უნიკალური ფასეული წინადადების შექმნას სწორედ მომხმარებლის სურვილების, მისი აღქმისა და დამოკიდებულების, კმაყოფილებისა და უკმაყოფილების გამომწვევი მიზეზების ღრმა ცოდნა ჭირდება.

მომხმარებლის ინდივიდუალურ მოთხოვნილებებზე ფოკუსირება, მისი პრობლემების მოგვარების გზების ძიება კომპანიების მუდმივი საზრუნავი ხდება.

ემპათიის რუკა მომხმარებლების მიერ გადაწყვეტილების მიღებისა და მათი აზროვნების წესის, ქცევის და საჭიროებების ვიზუალიზაციის ინსტრუმენტია.

ეს ინსტრუმენტი დაგეხმარებათ, უკეთ გაიცნოთ თქვენი მომხმარებელი, გაიაზროთ მისი გამოწვევები და შესაძლებლობები, გაერკვეთ მისი ქცევის მოტივატორებში, შეისწავლოთ მისი გარშემომყოფები და საქმიანობის გარემო.

ემპათიის რუკის შედგენის სრული პროცესი მიმართულია ახალი პროდუქტებისა თუ სერვისების შერჩევაზე, რომელიც მომხმარებლის ცხოვრებისა და საქმიანობის პირობებს გააუმჯობესებს და დადებითად იმოქმედებს კლიენტების შეგრძნებებზე, აღქმასა და განწყობაზე.

ჯეპრას ანალიტიკოსებისა და დიზაინერების გუნდის დახმარებით, მომხმარებლების ემპათიის რუკის მეშვეობით თქვენ შეძლებთ:

 • უნიკალური ფასეული წინადადების ჩამოყალიბებას და კლიენტებთან ურთიერთობის სტრატეგიის განსაზღვრას;
 • ახალი პროდუქტებისა და სერვისების შექმნას;
 • მომხმარებელთა ახალი სეგმენტების ათვისებას;
 • ინოვაციური ბიზნეს მოდელის ჩამოყალიბებას;
 • ბიზნესის ახალი მიმართულებების განვითარებას;
 • შემოსავლის სტრუქტურის ცვლილებას;
 • შემოსავლის ზრდას;
მიწერე კონსულტანტს
ნუნუკა ნებურიშვილს
11@gepra.ge
იურიდიულ დავებთან დაკავშირებული კომუნიკაცია

 

მიუხედავად რეაგირებისა და პრობლემის აღმოფხვრისა, ნებისმიერი კრიზისული სიტუაცია ხშირად ვნებს კომპანიის რეპუტაციას.

იურიდიული დავების დროს, საქმის მოგება ყოველთვის არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ საზოგადოებრივი აზრი დადებითად შეიცვლება კომპანიის მიმართ. კრიზისის მართვა რთული და საპასუხისმგებლო პროცესია, რომელიც ერთნაირად დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, როგორც კრიზისის დროს, ისე პოსტკრიზისულ პერიოდში.

ჯეპრა გთავაზობთ იურიდიულ დავებთან დაკავშირებული კომუნიკაციის სერვისს, რაც გულისხმობს ანტიკრიზისული გუნდის შექმნას, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება სპიკერ-ადვოკატების, მრჩევლებისა და საკომუნიკაციო სფეროს სტრატეგებისგან.

ჩვენი გუნდი  დაგეხმარებათ სწორ მანევრირებაში, რისკების მინიმუმამდე დაყვანასა და კრიზისის დროს რეპუტაციის, პოზიტიური ურთიერთობებისა და სანდოობის შენარჩუნებაში.

კრიზისის დროს ჩვენ ვიმუშავებთ შემდეგ საკითხებზე:

 • არსებული კრიზისული გეგმის ადაპტირება პრობლემის სპეციფიკიდან გამომდინარე
 • კრიზისის პერიოდში სპიკერებთან რეგულარული თანამშრომლობა
 • სწორი აქცენტებისა და საჭირო მესიჯების დამუშვება
 • მედიამონიტორინგი

კრიზისის სწორად მართვის შედეგად:

 • მინიმუმამდე დაგვყავს დაინტერესებული მხარეებისა და საზოგადოების ნეგატიური დამოკიდებულება
 • პრობლემაზე სწრაფი რეაგირებით, ხელს ვუშლით კრიზისის გამძაფრებას
 • სწორი მანევრირების შედეგად ხდება კომპანიის სუსტი მხარეების გამოვლენის საფრთხის თავიდან აცილება
 • კომპანიას ვიცავთ ფინანსური ვარდნისა და რეპუტაციის შელახვისგან
 • კრიზისული გუნდი მუშაობს პოსტკრიზისული პერიოდის ანალიზზე, კრიზისის გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიკაციასა და ეფექტიანი პოსტკომუნიკაციის წარმოებაზე

იურიდიულ დავებთან დაკავშირებული კომუნიკაციის სერვისის მიზანია, დავის წარმოების საკომუნიკაციო სტრატეგიის შექმნა და კლიენტების დახმარება, რათა დავის დასრულების შემდგომ, კრიზისის მიერ მიყენებული ზიანი უმოკლეს ვადაში აღმოიფხვრას.

მიწერე კონსულტანტს
მაია ტაკაშვილს
11@gepra.ge
ტურიზმის მარკეტინგი

 

ბოლო ათწლეულის მანძილზე ტურიზმი გლობალური ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ძალა და ყველაზე განვითარებადი სექტორია, რომელშიც იზრდება ჩართული ორგანიზაციებისა და დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა. საქართველოში ტურიზმი ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვანი სეგმენტი გახდა, რომელსაც განვითარების უდიდესი პოტენციალი გააჩნია.

ჯეპრას გუნდი დაგეხმარებათ:

 • ტურისტული და საკურორტო პოტენციალის ათვისებასა და ტურისტების მოზიდვაში
 • თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ტურისტული სერვისების განვითარებაში დაინტერესებული ბიზნეს და საჯარო ორგანიზაციებისთვის

ტურიზმის მარკეტინგი – პროდუქტები

 • ტურიზმის ბაზრის კვლევა
 • ტურიზმის მარკეტინგის სტრატეგია
 • ტურისტული პროდუქტების/სერვისების კონცეფცია
 • ტურისტული ადგილმდებარეობის ბრენდინგი
 • ტურისტების მოზიდვის კამპანიები
მიწერე კონსულტანტს
ქეთევან გალუმაშვილს
11@gepra.ge
კვებისა და სასმელი პროდუქტების პიარი

 

კვებისა და სასმელი პროდუქტების წარმატებას ბაზარზე მომხმარებლების მხრიდან დამოკიდებულებები და აღქმა მნიშვნელოვნად განაპირობებს. ემოციური კავშირის დამყარება სამიზნე ჯგუფებსა და ბრენდს შორის მუდმივი და სწორი კომუნიკაციით მიიღწევა. აუდიტორიის მოთხოვნილებებისა და საჭიროებების შესწავლა და ანალიზი, მედიასთან ურთიერთობა და საკომუნიკაციო სტრატეგია, რომლის ნაწილიც რეპუტაციის მართვა და შენარჩუნებაზე ზრუნვაა, კრეატიული კამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება – სასმელებისა და კვების სფეროში მოღვაწე კომპანიების საქმიანობის სტრატეგიული დაგეგმვის  ნაწილია, რომელიც სისტემურ მართვას, მონიტორინგსა და განვითარებას საჭიროებს.

ჯეპრას გუნდის წევრებთან ერთად, თქვენ შეძლებთ:

 • შეისწავლოთ გარემო და სამიზნე ჯგუფები, მოახდინოთ კომპანიასთან კლიენტის შეხების წერტილების შეფასება და ანალიზი
 • შეიმუშაოთ და განახორციელოთ თქვენს სამიზნე ჯგუფებზე მიმართული ეფექტიანი და ინოვაციური საკომუნიკაციო სტრატეგია
 • დაგეგმოთ და განახორციელოთ ციფრული და მედია კამპანიები
 • შექმნათ და მართოთ კონტენტი, რომელიც მოგცემთ შესაძლებლობას, დაამყაროთ ემოციური კავშირი მომხმარებლებთან და ხელი შეუწყოთ მათი ლოიალურობის ზრდას
 • დაამყაროთ მჭიდრო და თანამშრომლობითი ურთიერთობები მედიასთან და ბლოგერებთან
 • თქვენი ხედვიდან და პოზიციონირებიდან გამომდინარე, შეარჩიოთ და გარშემო შემოიკრიბოთ აზრის ლიდერები, რომლებიც გავლენას მოახდენენ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების საკითხებზე
 • შეიმუშავოთ ანტიკრიზისული პაკეტი და საჭიროების შემთხვევაში მართოთ კრიზისები
მიწერე კონსულტანტს
ნინანო დავითაიას
11@gepra.ge
B2B კომუნიკაციები ჯანდაცვის სექტორში

 

ჯანდაცვის სექტორში სანდოობის მოსაპოვებლად აუცილებელია სამედიცინო სფეროში მოღვაწე ბიზნეს ერთეულებთან მჭიდრო ურთიერთობების ჩამოყალიბება. ჯეპრა პრეზენტაციების, ფორუმების, სამიტების, კონფერენციების, სემინარებისა და სამუშაო შეხვედრების ჩატარების საშუალებით დაგეხმარებათ, საჭირო კონტაქტების დამყარებაში, რაც თქვენს ბიზნეს ურთიერთობებს მეტად სარგებლიანს გახდის როგორც ადგილობრივ დონეზე, ასევე საერთაშორისო პარტნიორებთან.

ჯეპრა ხელს შეგიწყობთ, ბიზნეს ასოციაციებთან პროექტის სიცოცხლისუნარიანობისთვის საჭირო კომუნიკაციის წარმართვაში.

მიწერე კონსულტანტს
ნუცა სუბელიანს
11@gepra.ge
ღონისძიების ორგანიზება

 

ემოცია ქმნის განწყობას, განწყობა კი ხშირად გადაწყვეტილების მიღებისკენ გვიბიძგებს. ღონისძიებები  სამიზნე ჯგუფებამდე სასურველი გზავნილების მიწოდებისა და გავრცელების საუკეთესო საშუალებაა.

ჯეპრას მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს როგორც საერთაშორისო ფორუმების, ადგილობრივი ფესტივალების და ტრანსნაციონალური კორპორაციების პრეზენტაციების, ასევე მედიაღონისძიებებისა და შიდა კორპორაციული აქტივობების განხორციელების მიმართულებით. ჩვენ ვზრუნავთ დაგეგმვისა და კონცეფციის შემუშავების ეტაპიდან ღონისძიების პოსტ-კომუნიკაციის ჩათვლით, უზრუნველვყოფთ მესამე მხარეების კოორდინაციას,  მედიაგაშუქებასა და სოციალურ მედიაში აქტიურობას, შეფასებისა და ანგარიშგების სისტემების მართვას.

მცირე აუდიტორიაზე გათვლილი ღონისძიებებისთვის შევქმენით ჯეპრას კომპეტენციის ცენტრი – თავისუფალი სივრცე სპეციალურად პრესკონფერენციების, ტრენინგების და შიდა კორპორაციული შეხვედრების ორგანიზებისთვის.

ჯეპრას ღონისძიებების მართვის გუნდთან ერთად თქვენ შეძლებთ:

 • დაისახოთ კონკრეტული და გაზომვადი მიზნები და ამოცანები, რომლებსაც დაეფუძნება ღონისძიების კონცეფცია და ფორმატი;
 • მკაფიოდ ჩამოაყალიბოთ გზავნილები და მიუსადაგოთ სამიზნე აუდიტორიის საჭიროებებს – იპოვოთ ოპტიმალური შეხების წერტილები;
 • აწარმოოთ მიზნობრივი პრე და პოსტ კამპანიები ღონისძიებების მასშტაბიდან გამომდინარე;
 • ჩამოაყალიბოთ მჭიდრო და გრძელვადინი კავშირები მედიასთან და დაინტერესებულ მხარეებთან, გააუმჯობესოთ კომუნიკაცია მომხმარებლებთან და პარტნიორებთან;
 • დანერგოთ ეფექტიანობის შეფასების ძირითადი მაჩვენებლები და აწარმოოთ მონიტორინგი როგორც განხორციელებულ, ასევე დაგეგმილ აქტივობებზე;
 • შეიმუშაოთ დეტალური სამოქმედო გეგმა და განსაზღვროთ თითოეული აქტივობის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირები;
 • მოახდინოთ გუნდის წევრებთან, ჩართულ მხარეებთან და სხვა სამიზნე ჯგუფებთან სათანადო კომუნიკაცია ღონისძიების ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად.

ჩვენ ერთად ვქმნით მოვლენებს, რომლებიც ისტორიას რჩება!

მიწერე კონსულტანტს
თინათინ სამყურაშვილს
11@gepra.ge
მომხმარებლის გამოცდილების რუკა

 

კლიენტზე ორიენტაცია, მომხმარებლების მოთხოვნებისა და საჭიროების დაკმაყოფილება თანამედროვე მენეჯმენტის უპირველესი გამოწვევაა. კომპანიების უმრავლესობა ამ საკითხში გარკვეულ წინააღმდეგობას აწყდება.

მომხმარებელთა მომსახურების გაუმჯობესების ინიციატივები და დაგეგმილი ცვლილებები უშედეგოდ შეიძლება დასრულდეს, თუ ისინი კლიენტის საჭიროების ნაცვლად, კომპანიის არსებული იერარქიული ფუნქციების დაკმაყოფილებაზეა მიმართული.

ორგანიზაციისა და მისი მომხმარებლის ურთიერთობის გამოცდილება მათი შეხების წერტილების ერთობლიობაა. კომპანიისადმი კლიენტის დამოკიდებულება, სერვისზე/პროდუქტზე მოთხოვნის გაჩენიდან ყიდვის შემდგომი მომსახურების ჩათვლით გრძელდება. ამ მოგზაურობის თითოეული ეტაპი ურთიერთობის მიკრომომენტს წარმოადგენს, რომელთა განზოგადების შედეგად მომხმარებელი იღებს გადაწყვეტილებას პროდუქტისა თუ სერვისის ყიდვის თაობაზე.

მომხმარებლის ურთიერთობის რუკის შედგენით და თქვენი კლიენტების პერსონიფიკაციის მეშვეობით, ჩვენ შეგვიძლია ნათელი წარმოდგენა შეგიქმნათ თქვენი მომხმარებლის ქცევის, მათი დამოკიდებულებისა და საჭიროებების შესახებ.

ჯეპრას ანალიტიკოსებისა და ადაპტაციური დიზაინერების გუნდის მეშვეობითთქვენ შეძლებთ:

 • მომხმარებლების დამოკიდებულებისა და საჭიროების შესწავლას
 • კომპანიისა და მომხმარებლის შეხების წერტილების შეფასებას და ანალიზს
 • მომხმარებლების კონვერსიის ზრდას – შეხების წერტილებში ბარიერების შემცირება დაკარგული კლიენტების რიცხვს შეამცირებს
 • კლიენტების ლოიალურობის ზრდას – გაიზრდება კლიენტების დაბრუნებადობის კოეფიციენტი
 • შეხების წერტილებში ანგარიშვალდებული პირების პასუხისმგებლობის გაძლიერებას
 • მარკეტინგული ხარჯების ოპტიმიზაციას და მიზნობრივი კამპანიების წარმოებას
 • კლიენტზე ორიენტირებული ახალი პროდუქტებისა და სერვისების შემუშავებას
მიწერე კონსულტანტს
ნუნუკა ნებურიშვილს
11@gepra.ge
მონაცემთა ვიზუალიზაცია

 

ჩვენ კვალდაკვალ მივყვებით ტრენდებს. მონაცემთა ვიზუალიზაცია არის პროდუქტი, რომელიც, რიგ შემთხვევებში, გაცილებით ეფექტურად აწვდის მიზნობრივ ჯგუფებს ინფორმაციას, ვიდრე ზეპირი ან ვერბალური კომუნიკაცია.

ინფოგრაფიკები და მონაცემთა სხვა ტიპის ვიზუალიზაცია, თქვენთვის სასურველი ამბის ეფექტური, მოქნილი და ორიგინალური დიზაინით გადაცემის საშუალებაა.

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია ჯეპრას საშუალებას აძლევს კლიენტებს წარუდგინოს  ინფორმაცია ინოვაციური გზით.

ჯეპრა, როგორც ამბის მთხრობელი (Storyteller)  დაინტერესებულია, რომ დაეხმაროს კლიენტებს, მოყვნენ თავიანთი ისტორიები გრაფიკებისა და მონაცემების ვიზუალური კონტენტის მეშვეობით, რომელიც გავრცელდება სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხით და იქნება მარტივად აღქმადი და დასამახსოვრებელი.

მონაცემთა ვიზუალიზაციისთვის გთავაზობთ შემდეგ პროდუქტებს:

 • ინფოგრაფიკები (სტატიკური)
 • ინფოგრაფიკები (ანიმაციური)
 • დიაგრამები
 • რუკები
 • ვიდეომასალა
მიწერე კონსულტანტს
გიგა ხარებავას
11@gepra.ge
ინსტიტუციური გაძლიერება და შესაძლებლობების განვითარება

 

ინსტიტუციური გაძლიერება და შესაძლებლობების განვითარება არის მნიშვნელოვანი ინვესტიცია ორგანიზაციის წარმატების მისაღწევად. არ არსებობს ჯადოსნური ფორმულა ან იდეალური გეგმა ინსტიტუციური გაძლიერების და შესაძლებლობების განვითარებისთვის, საჭიროა არსებული გამოწვევების და სტრატეგიული მიზნების სათანადოდ შეფასება და მათ საპასუხოდ იმ კომპეტენციების განვითარება და შესაძლებლობების გამოყენება, რომელიც უკვე დაგროვილია ორგანიზაციაში.

ინსტიტუციური გაძლიერება და შესაძლებლობების განვითარება არ არის ერთჯერადი სამუშაო მოკლევადიან პერსპექტივაში ეფექტიანობის მისაღწევად, ეს არის უწყვეტი პროცესი ორგანიზაციის მდგრადობის და ეფექტიანობის მისაღწევად.

„ჯეპრას“ გუნდის წევრებთან ერთად, თქვენ შეძლებთ:

 • შეაფასოთ არსებული მდგომარეობა და გამოავლინოთ ის საჭიროებები და გამოწვევები, რომლებზეც რეაგირება მნიშვნელოვანია ორგანიზაციის მდგრადობისა და ეფექტიანობისათვის;
 • შეიმუშაოთ და განახორციელოთ ინსტიტუციური გაძლიერების და შესაძლებლობების განვითარების დროში გაწერილი გეგმა;
 • გამოავლინოთ ადამიანური რესურსების განვითარების საჭიროებები, შეიმუშაოთ და განახორციელოთ შესაბამისი გეგმა;
 • დაგეგმოთ და განახორციელოთ ორგანიზაციული სტრუქტურის განახლება;
 • შეაფასოთ ორგანიზაციული და ინდივიდუალური მუშობის შედეგები, შეადაროთ დაგეგმილ მაჩვენებლებს და დაგეგმოთ საჭირო ცვლილებები;
 • მოახდინოთ გუნდის წევრებთან, ჩართულ მხარეებთან და სხვა სამიზნე ჯგუფებთან სათანადო კომუნიკაცია, პროცესის ეფექტიანობის უზრუნველყოფისათვის.
მიწერე კონსულტანტს
საბა ჯაჯანიძეს
11@gepra.ge
სამომხმარებლო პიარი

 

ციფრული და სოციალური მედიის შესაძლებლობებმა ახალი მარკეტინგული პარადიგმები დაამკვიდრა. მენეჯმენტის ტრადიციული მიდგომები თანამფლობელობის მოდელით იცვლება,  სადაც მომხმარებელი ბიზნეს გადაწყვეტილებების მონაწილე ხდება და ზემოქმედებს ბრენდზე.

კომუნიკაციის პროცესების სამართავად საჭირო ხდება მომხმარებელსა და ბრენდს შორის მჭიდრო და ემოციური კავშირის დამყარება.  სამომხმარებლო პიარის ძირითადი ამოცანებია სამიზნე ჯგუფების საჭიროებებისა და სურვილების შესწავლა-ანალიზი, მასზე დაყრდობით ახალი საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავება, კონტენტის სწორად შერჩევა და კამპანიების მართვა, რათა შედგეს ორმხრივი კომუნიკაცია – მომხმარებელმა მიიღოს ინფორმაცია, რაც მასში ძლიერ და დადებით ასოციაციებს გამოიწვევს და გადაწყვეტილების მიღებისკენ უბიძგებს.

ჯეპრას გუნდთან ერთად, თქვენ შეძლებთ:

 • გაეცნოთ და შეისწავლოთ მომხმარებლის საჭიროებები
 • შეიმუშავოთ საკომუნიკაციო სტრატეგია და მკაფიოდ ჩამოაყალიბოთ მომხმარებელზე მორგებული გზავნილები
 • დაგეგმოთ და მართოთ კრეატიული კამპანიები
 • შექმნათ გაზიარებადი და რეზონანსული კონტენტი სოციალურ მედიაში
 • შეარჩიოთ კეთილი ნების ელჩები
 • ჩამოაყალიბოთ მეგობრული ურთიერთობები მედიასთან და ბლოგერებთან
მიწერე კონსულტანტს
თინათინ სამყურაშვილს
11@gepra.ge
სპორტის კომუნიკაცია

 

მასობრივი სპორტის განვითარება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა სულ უფრო მეტი ორგანიზაციისთვის ხდება პრიორიტეტული მიმართულება. ჯეპრა არა მხოლოდ კომუნიკატორის როლს ასრულებს სპორტული კულტურის დანერგვისა და განვითარების საქმეში, არამედ გულშემატკივრობს და როგორც მხარდამჭერი მუდმივად ჩართულია სპორტული აქტივობების დაგეგმვა-განვითარების პროცესებში.

ორგანიზაცია, მის მიერ დაგეგმილი სპორტული ღონისძიება და სამიზნე ჯგუფები შეხების წერტილებით უკავშირდებიან ერთმანეთს და ქმნიან სამკუთხედს, სადაც მნიშვნელოვანია, ერთის მხრივ, გაიზარდოს ლოიალურობისა და ნდობის ხარისხი და, მეორეს მხრივ, მომხმარებელს გაუჩნდეს ემოციური დამოკიდებულება კომპანიის მიმართ და მიიღოს გადაწყვეტილება სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეობისა და მისი მხარდაჭერის თაობაზე.

კომუნიკაციის ორმხრივი პროცესების ეფექტიანი მართვა მოითხოვს მომხმარებლის ღირებულებებისა და ფასეულობების სიღრმისეულ შესწავლასა და გაანალიზებას, სტერეოტიპული მიდგომების გამოვლენასა და მათი გავლენების შეფასებას საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე, მომხმარებლების ქცევის შეცვლისა და გულშემატკივრებად გადაქცევის მიზნით.

 ჯეპრას ღონისძიებების მართვის გუნდთან ერთად თქვენ შეძლებთ:

 • გამართოთ საკომუნიკაციო პლატფორმა, შეიმუშავოთ სტრატეგია, შექმნათ და მართოთ კონტენტი, უზრუნველყოთ მომხმარებელთა ციფრული და სოციალური ჩართულობა;
 • შექმნათ ფასეული შეთავაზება, რომელიც შეესაბამება თქვენს მისიას და მისაღები იქნება ყველა დაინტერესებული მხარისთვის;
 • დაუკავშირდეთ ნებისმიერი სფეროდან პოტენციურ მხარდამჭერებს და აწარმოოთ მათთან მოლაპარაკებები;
 • დააინტერესოთ და შემოიკრიბოთ ფასეული წინადადადების მხარდამჭერი ჯგუფები;
 • შეარჩიოთ და ჩამოაყალიბოთ აზრის ლიდერების ჯგუფები, რომელთა სიტყვა ფასეული იქნება საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებისთვის
 • დაამყაროთ მჭიდრო და გრძელვადიანი კავშირი მედიასთან
 • დაგეგმოთ ღონისძიება და მართოთ პროცესები.
მიწერე კონსულტანტს
ელენე თაყაიშვილის
11@gepra.ge
კორპორაციული კომუნიკაციები

 

კორპორაციული კომუნიკაციები – ეს არის გაერთიანება ყველა იმ საკომუნიკაციო აქტივობის, რაც მოქმედებს კორპორატიული იდენტობის ჩამოყალიბებაზე, მისიის და მთავარი ღირებულებების სწორად წარმოჩენაზე, როგორც ორგანიზაციის შიგნით, ისე გარეთ – დაინტერესებულ მხარეებთან, ინვესტორებთან, მთავარობასთან თუ საზოგადოებასთან ურთიერთობაში.  აქ ყველა გადაწყვეტილებას საფუძვლად უდევს ორგანიზაციის მისია და ფილოსოფია და სწორედ ეს გვეხმარება განვსაზღვროთ თქვენი კომპანიის კორპორატიული პოლიტიკა და მისი შესაბამისი კომუნიკაცია.

ტაქტიკა ასეთია:  ჩვენ თქვენთან ერთად ვსწავლობთ ორგანიზაციის მთავარ ღირებულებებს და ვსაზღვრავთ კომპანიის საკომუნიკაციო პოლიტიკას ყველა მიმართულებით – იქნება ეს საზოგადოებასთან ურთიერთობა, სოციალური პასუხისმგებლობა (CSR) , მთავრობასთან  (GR,), თანამშრომლებთან (HR) თუ ინვესტორებთან (IR) ურთიერთობა.

ერთად ვისახავთ მიზანს შიდა და გარე კომუნიკაციების ეფექტიანი წარმართვისთვის და გთავაზობთ შედეგზე ორიენტირებულ ქმედებათა ერთობლიობას, სადაც შიდა და გარე კომუნიკაციების მიმდინარეობა არის თანმიმდევრული – ორგანიზაციის კულტურის, ფილოსოფიის, კორპორატიული იდენტობის სწორი წარმოჩენისთვის.

თანამშრომლები, სთეიქჰოლდერები, კლიენტები, მომწოდებლები – ეს ის ჯგუფებია, რომლებიც თქვენი ბიზნესის მდგრად განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. კორპორატიული კომუნიკაციები სწორედ მათზეა მიმართული.

ჯეპრას ექსპერტთა გუნდი, კონსულტანტები, რომლებსაც მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ მიღებული მსხვილ საერთაშორისო ბიზნეს კომპანიებში, ითვალისწინებენ კორპორატიული კომუნიკაციების საერთაშორისო ტრენდებს, მიდგომას, და პრაქტიკას.

ჯეპრას გუნდი გთავაზობთ:

 • კორპორაციული კომუნიკაციის ტონის განსაზღვრა
 • შიდა კორპორაციული კომუნიკაციების სტრატეგიის განსაზღვრა
 • გარე აუდიტორიასთან კორპორაციული კომუნიკაციის სტრატეგიის განსაზღვრა
 • კორპორაციული საკომუნიკაციო არხების შექმნა
 • შიდა (თანამშრომლებისთვის) კორპორაციული საკომუნიკაციო საშუალებები (გაზეთები, ჟურნალები, ინტრანეტი, საინფორმაციო კედლები, ა.შ.)
 • გარე აუდიტორიისთვის კორპორაციული საკომუნიკაციო საშუალებები (კორპორაციული გაზეთი / ჟურნალი, წლიური ანგარიში, e-mail კომუნიკაცია, ა.შ.)
 • კორპორაციული კომუნიკაციების აქტივობათა გეგმის შემუშავება და განხორციელება
 • თანამშრომელთა ტრენინგები და ვორქშოფები შემდეგ საკითებში: კორპორაციული სტილის / დიზაინის გამოყენება, საკომუნიკაციო ტონი, კომპანიის გზავნილები, კორპორაციული პოლიტიკა, მისია და ღირებულებები, მედიასთან ურთიერთობის კორპორაციული პოლიტიკა და გაიდლაინები, კრიზისული სიტუაციების მართვის პროცესები.
მიწერე კონსულტანტს
თეონა ხმელევსკის
11@gepra.ge
საკომუნიკაციო კამპანიები

 

საკომუნიკაციო კამპანიებს ხშირად საგანმანათლებლო, დამოკიდებულებებისა და ქცევის შეცვლის მიზნითა და დანიშნულებით აწარმოებენ. კამპანიები, თავისი არსით, წინასწარ დაგეგმილი და მიზანმიმართული ღონისძიებების სისტემაა, რომლის საბოლოო მიზანია ორგანიზაციის მყარი, დადებითი რეპუტაციის შექმნა და მხარდაჭერა.

რეპუტაციაზე ზრუნვა მუდმივი პროცესია და მასზეა დამოკიდებული კომპანიის იმიჯიც და ცნობადობაც. რაც უფრო მეტი სეგმენტი აფასებს ორგანიზაციას დადებითად, მით უფრო  მაღალია ორგანიზაციის ცნობადობის ხარისხი. ამას კი საფუძვლად უდევს  არა მარტო ორგანიზაციის წარსული და განხორციელებული მიღწევები, არამედ დაგეგმილი პროექტები, სამომავლო მიზნები და ხედვები.

ჯეპრას გუნდის გამოცდილება ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების განხორციელების მიმართულებით დაგეხმარებათ, შექმნათ და მართოთ შედეგზე ორიენტირებული გრძელვადიანი კამპანიები. ჩვენ ვქმნით არა მხოლოდ კრეატიულ იდეებს, რაზეც ბევრს ისაუბრებენ, არამედ ვმუშაობთ სტრატეგიული კამპანიების დაგეგმვაზე, რათა წარუშლელი შთაბეჭდილება მოვახდინოთ სამიზნე ჯგუფებზე და ხელი შევუწყოთ ორგანიზაციის რეპუტაციის გაძლიერებას, იმიჯის შექმნასა და ცნობადობის ამაღლებას.

საკომუნიკაციო კამპანიების განხორციელება დაფუძნებულია შემდეგ პრინციპებზე:

 • სამიზნე ჯგუფების განსაზღვრა, მათი საჭიროებებისა და სურვილების შესწავლა და კვლევაზე დაყრდნობით საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავება
 • ინოვაციური სტრატეგიის შექმნა, რომელიც გააერთიანებს გრძელვადიან პროექტებს
 • საკომუნიკაციო აქტივობების განხორციელება თანმიმდევრული და წინასწარ გაწერილი გეგმის მიხედვით
 • ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების წარმოება, რაც გულისხმობს საკომუნიკაციო არხების ფართო სპექტრის გამოყენებას, გზავნილების სწრაფად და ეფექტიანად გავრცელების მიზნით სხვადასხვა აუდიტორიაში;
მიწერე კონსულტანტს
ელენე თაყაიშვილის
11@gepra.ge
მისიის მოდელის ტილო

 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მართვის სტილი და პრინციპები განსხვავდება კომერციული ორგანიზაციებისგან, რაც გამოწვეულია მათი სამიზნე აუდიტორიასა თუ სერვისების ბენეფიციარებს შორის განსხვავებით.

საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს ორგანიზაციული განვითარებისათვის საჭირო ფინანსების სიმწირე – მათ მიერ კონკრეტული პროექტის ფარგლებში მოპოვებული დაფინანსების მიმართვა შესაძლებელია და საკმარისია მხოლოდ ამ კონკრეტული პროექტის ფარგლებში დასახული ამოცანების მისაღწევად. შედეგად კი, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ორგანიზაციული განვითარება და მდგრადობა დგება საფრთხის ქვეშ.

ერთის მხრივ, ბიზნეს-გეგმის კლასიკური ფორმატი მესამე სექტორის ორგანიზაციებისთვის შინაარსობრივად რთული, მოუხერხებელი და გამოუსადეგარია, მეორეს მხრივ კი, პროექტების მიხედვით დაგეგმვა იწვევს ორგანიზაციის სტრატეგიული მიზნების დანაწევრებას და ხელს უშლის  სრული სურათის აღქმას.

ჯეპრა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს თავაზობს განვითარების ინოვაციური მოდელის ჩამოყალიბებას, რომელიც მორგებულია არამომგებიანი, მისიაზე ორიენტირებული კავშირებისა და ფონდებისთვის.

ჯეპრას გუნდისა და ინოვაციური მეთოდოლოგიის დახმარებით, თქვენ შეძლებთ:

 • აღწეროთ, გაანალიზოთ, გააუმჯობესოთ, შეცვალოთ მისიის არსებული მოდელი;
 • შექმნათ საზოგადოებრივი ორგანიზაციის მისიის მართვის ინოვაციური მოდელი;
 • შექმნათ ფასეული შეთავაზება, რომელიც შეესაბამება თქვენს მისიას;
 • შემოიკრიბოთ ფასეული შეთავაზების მხარდამჭერი ჯგუფები;
 • დააინტერესოთ დონორები თქვენი ფასეული შეთავაზებით;
 • ჩამოაყალიბოთ ბენეფიციარებისა და დონორების საჭიროებებზე მორგებული სერვისები/პროდუქტები;
 • მოახდინოთ თქვენი სერვისების არეალის გაფართოება და ბენეფიციარების რიცხვის ზრდა;
 • გააუმჯობესოთ კომუნიკაცია დონორებთან და ბენეფიციარებთან;
 • მართვადი და მოქნილი გახადოთ მისიის მიღწევის პროცესი;
 • დახვეწოთ ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესი.
მიწერე კონსულტანტს
ნუცა გალუმაშვილს
11@gepra.ge
ამბის თხრობა

 

თქვენს კომუნიკაციას უნდა გააჩნდეს უნიკალური შინაარსი, ადამიანური თვალსაზრისით გასაგები და შთამაგონებელი ნარატივი. თქვენს მიერ მოთხრობილი ამბავი შესაძლოა გავრცელდეს პოსტის, აუდიოჩანაწერის, ვიდეორგოლის თუ ვიდეომიმართვის, ფილმის ან სხვა მრავალრიცხოვანი ფორმატით.

ჩვენ ვსწავლობთ თქვენს ისტორიას და ჩვენ ვპოულობთ უნიკალურ ამბავს თქვენს ბრენდში, პროდუქტში, ისტორიაში, ვარჩევთ შესაბამის სტილს და ფორმატს, ვარჩევთ გავრცელების ოპტიმალურ არხებს, რათა ვუამბოთ თქვენი ისტორია თქვენსავე მომხმარებელს შთაგონებისა და აღმაფრენისთვის.

ეს სერვისი საშუალებას გაძლევთ:

 • წარსდგეთ აუდიტორიის წინაშე ბუნებრივი და არახელოვნური სახით, დაამყაროთ მასთან ემოციური კონტაქტი;
 • აქციოთ თქვენი აუდიტორია თქვენს გულშემატკივრად;
 • უშუალო, საქმიანი, მაგრამ არა გაუგებარი და რთული ენით, მოუყვეთ თქვენი ამბავი მომხმარებელს და თქვენს შესახებ მიაწოდოთ აუდიტორიას ინფორმაცია.
მიწერე კონსულტანტს
გიგა ხარებავას
11@gepra.ge
მართვის საკონსულტაციო მომსახურება

 

ორგანიზაციის წარმატება ფასდება მისი მისიის და დასახული მიზნების შესრულებით, იქ მომუშავე ადამიანების საქმიანობით და კმაყოფილების ხარისხით. ნებისმიერი ორგანიზაცია მიისწრაფის იდეალური შედეგისკენ, თუმცა ამ გზაზე ხშირად მნიშვნელოვანია გარე, მიუკერძოებელი ხედვა და შეფასება, რამაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი ბიძგი მისცეს სამომავლოდ ზრდას და განვითარებას.

ორგანიზაციის ფუნქციონირების მოდელი, სტრუქტურა, პროცესები და პროცედურები, პროდუქტები და მომსახურება – ეს იმ მიმართულებების მცირე ჩამონათვალია, რომელიც საჭიროებს სწორ შეფასებას, დაგეგმვას და მართვას.

„ჯეპრას“ კვალიფიციურ და სფეროში პრაქტიკული გამოცდილების მქონე კონსულტანტებთან ერთად, თქვენ შეძლებთ:

 • ჩაატაროთ ორგანიზაციული მართვის პროცესების აუდიტი და აუდიტის შედეგებზე დაყრდნობით შეიმუშაოთ ახალი სტრუქტურა, ბიზნეს პროცესები და/ან პროცედურები;
 • შეაფასოთ პროდუქტი და მომსახურება, რომელსაც აწარმოებთ და ყიდით და შეისწავლოთ თქვენი მომხმარებლები (შექმნათ მომხმარებლის გამოცდილების რუკა – CJM);
 • შეფასების შედეგებზე დაყრდნობით შეიმუშაოთ ორგანიზაციის ახალი ფუნქციონალური ბიზნეს მოდელი და/ან განაახლოთ არსებული;
 • შეიმუშაოთ და განახორციელოთ მომხმარებელზე და სამიზნე ჯგუფებზე ორიენტირებული, მარკეტინგული და საკომუნიკაციო სტრატეგია;
 • შექმნათ და განავითაროთ ეფექტიანი გუნდი;
 • დაგეგმოთ და მართოთ ცვლილებები;
 • შექმნათ პროექტების მართვის ოფისი და მოახდინოთ მისი ინტეგრირება სტრუქტურაში ან ისარგებლოთ გარე კონსულტანტების სერვისებით კონკრეტული პროექტებისთვის;
მიწერე კონსულტანტს
საბა ჯაჯანიძეს
11@gepra.ge
სამოქალაქო ორგანიზაციების პიარი

 

სამოქალაქო სექტორის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო აქტივისტების როლი მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტია საზოგადოებრივი პროცესების უკეთესად წარმართვასა და პოზიტიურად განვითარებაში.

 • ჩვენ მხარს ვუჭერთ ადგილობრივ და საერთაშორისო სამოქალაქო ორგანიზაციებს აწარმოონ აქტუალური საკითხების კომუნიკაცია და მოახდინონ საზოგადოების ჩართულობა პრობლემების აქტუალიზაციასა და მოგვარებაში;
 • ჩვენ ვეხმარებით სამოქალაქო სექტორს, სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობითა და მხარდამჭერების დახმარებით, მნიშვნელოვანი საინფორმაციო და საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელებასა და საინფორმაციო სივრცეში გააქტიურებაში 

სამოქალაქო ორგანიზაციების პიარი – პროდუქტები

 • საჭიროებათა კვლევის ანგარიში
 • ქცევის შეცვლის კამპანიები
 • ცნობიერების ამაღლების კამპანიები
 • მოხალისეთა მობილიზაციის კამპანიები
 • ადვოკატობის სტრატეგია
 • ადვოკატობის კამპანიები
მიწერე კონსულტანტს
კახა მაღრაძეს
11@gepra.ge
გარემოსდაცვითი პიარი

 

გარემოს დაცვის, კლიმატის ცვლილებისა და ეკოლოგიური საკითხები გლობალური და ეროვნული დღის წესრიგის პრიორიტეტული პუნქტია, რაც დღითიდღე უფრო აქტუალური ხდება.

მთავრობები, საერთაშორისო და ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციები, ტრანსნაციონალური კორპორაციები და ლოკალური ბიზნესები მეტ ყურადღებას აქცევენ გარემოსდაცვითი პრინციპების დანერგვას და ეკოლოგიური პრობლემების ფართო კომუნიკაციას.

 • ჩვენ კლიენტებს ვთავაზობთ, სამეცნიერო და პროფესიული თემატიკის პოპულარულ ენაზე დამუშავებას და სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო, ცნობიერების ამაღლების, ასევე ქცევის ცვლილების კამპანიის განხორციელებას
 • ჩვენ ვეხმარებით ბიზნესკომპანიებსა და საჯარო უწყებებს გარემოსდაცვითი საკითხების კომუნიკაციაში ფართო ჩართულობის უზრუნველყოფით, სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობის წახალისების გზით

გარემოსდაცვითი პიარი – პროდუქტები

 • გავლენის შეფასებითი ანგარიში
 • გარემოსდაცვითი კომუნიკაციის სტრატეგია
 • ქცევის შეცვლის კამპანიები
 • ცნობიერების ამაღლების კამპანიები
 • გარემოსდაცვითი კომუნიკაციის ანგარიში
მიწერე კონსულტანტს
ქეთევან გალუმაშვილს
11@gepra.ge
შიდა კომუნიკაცია

 

ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია გამართული შიდა კომუნიკაცია. ის საჭიროა, როგორც ორგანიზაციის ეფექტიანი ფუნქციობისთვის და  აუცილებელი ინფორმაციის შეუფერხებელი მიმოცვლის უზრუნველყოფისთვის, ასევე ორგანიზაციის თანამშრომლებში ერთიანი ხედვის, გუნდური სულისკვეთების ჩამოყალიბებისთვის.

შიდა კომუნიკაციის მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბებისთვის, საქმიანობის საწყის ეტაპზე იწყება ორგანიზაციაში არსებული შიდა კომუნიკაციის პროცესის ანალიზი, ძლიერი მხარეების და ხარვეზების გამოვლენა; ხდება ორგანიზაციის ძირითადი შიდა საკომუნიკაციო მიზნების და ამოცანების განსაზღვრა; ხორციელდება კონკრეტულად ორგანიზაციის საჭიროებებს მორგებული შიდა საკომუნიკაციო სქემის, პლატფორმის და პროცედურების შემუშავება; განისაზღვრება შიდა კომუნიკაციის ეფექტიანობის შეფასების კრიტერიუმები და (საჭიროების შემთხვევაში) კორექტირების მექანიზმი.

ორგანიზაციის ბიზნეს მიზნების და პროცესების გათვალისწინებით, ჩვენი ექსპერტები ეხმარებიან კლიენტებს ეფექტიანი შიდა კომუნიკაციის სისტემის ჩამოყალიბებაში, რისი მეშვეობითაც:

 • თანამშრომლები ინფორმირებულნი არიან ორგანიზაციის შიგნით და მის გარშემო მიმდინარე პროცესებზე; მთავარ სიახლეებსა, მიღწევებსა და გამოწვევებზე;
 • უფრო ეფექტიანად ხდება სამუშაო პროცესის კოორდინაცია;
 • ორგანიზაციის შიგნით, საკომუნიკაციო ბარიერების დაძლევა ხორციელდება;
 • თითოეულ თანამშრომელს აქვს საკუთარი ინიციატივის კოლეგებთან მიტანის საშუალება;
მიწერე კონსულტანტს
გიგა ხარებავას
11@gepra.ge
კრიზისების მართვა

 

თანამედროვე გარემოში, გახსნილ და გლობალური ხასიათის საინფორმაციო სივრცეში, სადაც აზრებისა და იდეების მუდმივი და მრავალფეროვანი გაცვლა ხდება, სადაც არ არსებობს შეზღუდვები და კრიტიკული კონტენტი ხშირია, ყველა ტიპის ორგანიზაცია მოწყვლადია ნეგატიური ინფორმაციის გავრცელების მიმართ, რაც აზიანებს მათ რეპუტაციას და საქმიან იმიჯს.

სხვადასხვა მასშტაბის საკომუნიკაციო კრიზისები ყოველდღიური დღის წესრიგის ნაწილია და ყველას სჭირდება სწორი და გრძელვადიან შედეგზე გათვლილი ანტიკრიზისული კომუნიკაცია.

 • ჩვენ ვთავაზობთ კლიენტებს: კრიზისის სრულ მართვას – პრობლემური საკითხის იდენტიფიკაციიდან დაწყებული, კონკრეტული ანტიკრიზისული გეგმის რეალიზაციითა და მიღებული შედეგების ანალიზით დამთავრებული, რაც ორიენტირებულია რეპუტაციის დაცვასა და გაძლიერებაზე გრძელვადიან პერსპექტივაში.
 • ჩვენ უზრუნველვყოფთ კრიზისული სიტუაციების პრევენციული მექანიზმებისა ფორმირებასა და დანერგვას ჩვენი კლიენტებისთვის, რაც გულისხმობს წინასწარი სტრატეგიების შემუშავებას და პოტენციურად სარისკო საკითხების გარშემო პოზიტიური კომუნიკაციის წარმოებას 

კრიზისების მართვა – პროდუქტები 

 • კრიზისების შეფასება და პროგნოზირება
 • კრიზისების მართვის გაიდლაინი
 • ანტიკრიზისული სტრატეგია
 • კრიზისების პრევენციის გეგმა
 • კრიზისის ზიანის შემცირების მექანიზმები
 • ანტიკრიზისული კამპანიები
მიწერე კონსულტანტს
კახა მაღრაძეს
11@gepra.ge
ფასეული შეთავაზების ტილო

 

ფასეული შეთავაზება არის ორგანიზაციის მომხმარებელზე ორიენტირებული განაცხადი, რომელიც ლაკონურად და გასაგებად გადმოსცემს პროდუქტის და სერვისის სარგებელს მომხმარებლისთვის და რომელიც სამომავლოდ უნდა გახდეს მომხმარებლის მიერ პროდუქტის / სერვისის შესყიდვის მოტივატორი.

ფასეული შეთავაზების შექმნა ყველა კომპანიისა თუ ორგანიზაციის სტრატეგიული ამოცანაა, რადგან სწორედ ის განსაზღვრავს მყიდველზე გავლენის ხარისხს, წარმოაჩენს უნიკალურ და კონკურენტებისგან განმასხვავებელ სარგებელს.

ფასეული შეთავაზების ტილო ქცევითი ფსიქოლოგიისა და დიზაინ-აზროვნების ელემენტებს შეიცავს და ფასეული შეთავაზების ვიზუალური გამოხატულებაა.

ჯეპრას ანალიტიკოსებთან ერთად, ფასეული შეთავაზების ტილოს შექმნით, თქვენ შეძლებთ:

 • დაამყაროთ მჭიდრო და გრძელვადიანი კავშირი მომხმარებელთან;
 • გაარკვიოთ თქვენი არსებული მდგომარეობა ბაზარზე და განსაზღვროთ პოზიციონირება;
 • მიუსადაგოთ სერვისები და პროდუქტები მომხმარებლების საჭიროებებს, სურვილებსა და შეთავაზოთ მათ პრობლემების მოგვარება;
 • ჩამოაყალიბოთ კომპანიის სამომავლო სტრატეგია;
 • მოახდინოთ საკომუნიკაციო არხებისა და კამპანიების ოპტიმიზაცია;
 • ჩამოაყალიბოთ კომპანიის მისია, ხედვა, ბრენდის ატრიბუტები (სლოგანი, ლოგო, მესიჯები დაშ);
მიწერე კონსულტანტს
მანჩო ონიაშვილს
11@gepra.ge
კვლევა და ანალიტიკა

 

ეფექტიანი საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავებისთვის, კამპანიის დაგეგმვა-განხორციელებისთვის და ბრენდინგისთვის, აუცილებელია სამიზნე აუდიტორიის აღქმის, განწყობების, ქცევის შესახებ ინფორმაციის ქონა. მისი მიღება შესაძლებელია, როგორც კონკრეტული პროექტის ფარგლებში განხორციელებული კვლევითი საქმიანობით, ასევე არსებული ანალიტიკური მასალის შესწავლით.

მოცემული ამოცანების შესრულებისთვის ჯეპრას კონსულტანტები უზრუნველყოფენ შემდეგი სახის კვლევითი საქმიანობის ორგანიზებას: თვისებრივი კვლევა – (ფოკუს ჯგუფები, ჩაღრმავებული ინტერვიუ, მინი ჯგუფები, სტანდარტული ჯგუფები, დიდი ჯგუფები); რაოდენობრივი კვლევა – (პირისპირ გამოკითხვა, სატელეფონო ინტერვიუ); მედია მონიტორინგი და ანალიზი; სოციალური მედიის კვლევა; კაბინეტური კვლევები; ვებ-კვლევები; სვოტ და პესტ ანალიზი; სტატისტიკური მასალის ანალიზი.

კვლევით მონაცემები საშუალებას მოგვცემს:

 • დეტალურად გავაანალიზოთ სამიზნე აუდიტორია;
 • მივიღოთ ინფორმაცია სამიზნე აუდიტორიაში ცალკეული ბრენდის, ორგანიზაციის, პროდუქტის, პერსონის ცნობადობის, პოზიტიური და ნეგატიური შეფასების შესახებ;
 • მივიღოთ ინფორმაცია სამიზნე აუდიტორიის პრეფერენციების, მოტივაციისა და ქცევითი მახასიათებლების შესახებ;
 • შევისწავლოთ პრიორიტეტული სამიზნე ჯგუფები და დაინტერესებული მხარეები;
 • ჩამოვაყალიბოთ მესიჯ-სტრატეგია;
 • შევარჩიოთ ოპტიმალური საკომუნიკაციო არხები;
 • შევიმუშაოთ ოპტიმალური მარკეტინგული კომუნიკაციების სტრატეგია;
 • შევაფასოთ საკომუნიკაციო აქტივობებისა და საკომუნიკაციო არხების ეფექტიანობა;
 • მოვახდინოთ პოტენციური კრიზისების იდენტიფიკაცია.
მიწერე კონსულტანტს
გიგა ხარებავას
11@gepra.ge
დაინტერესებული მხარეების ანალიტიკა და რუკის მომზადება

 

დაინტერესებული მხარეების ანალიტიკა წარმოადგენს მათი გავლენის და ინტერესის მიხედვით შეფასების მექანიზმს. რაც უფრო მაღალია ჩართული მხარეების გავლენა და ინტერესი, მით უფრო მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი მოთამაშეები არიან ისინი თქვენთვის.

დაინტერესებული მხარეების იდენტიფიცირება, გავლენის და ინტერესების შეფასება, რუკაზე დატანა და გუნდის წევრებთან კომუნიკაცია. მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ორგანიზაციის, გაერთიანების და პროექტის წარმატებისათვის.

„ჯეპრას“ სტრატეგიული დაგეგმვის გუნდის დახმარებით, თქვენ შეძლებთ:

 • განსაზღვროთ, ვინ არიან თქვენი ჩართული მხარეები და მოამზადოთ მათი სრული სია;
 • საჭიროების შემთხვევაში, მოახდინოთ მათი დაჯგუფება მსხვილ სამიზნე ჯგუფებად;
 • შეავსოთ ინტერესთა მატრიცა და მიანიჭოთ პრიორიტეტები გავლენის მიხედვით;
 • მოამზადოთ დაინტერესებული მხარეების რუკა;
 • მოახდინოთ რუკის განხილვა თქვენს გუნდთან ერთად და ჩართული მხარეების გავლენებისა და ინტერესებიდან გამომდინარე დაგეგმოთ მათზე მიმართული აქტივობები.
მიწერე კონსულტანტს
გიგა ხარებავას
11@gepra.ge
განათლების მხარდაჭერა

 

მიუხედავად ბოლო წლების მნიშვნელოვანი მიღწევებისა, საქართველოს განათლების სისტემა ჯერ კიდევ ბევრი გამოწვევის წინაშე დგას. თუ თქვენ განათლების სექტორში მოღვაწეობთ და გჭირდებათ ეფექტური საგანმანათლებლო პიარი, რომელიც გაწერილ დროში შესაბამის შედეგს მოგიტანთ, ჯეპრას გუნდი მზადაა დასახმარებლად. 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა,  სამეცნიერო-კვლევითმა ინსტიტუტებმა თუ სახელმწიფო ინსტიტუციებმა უნდა გამოიყენონ ყველა შესაძლებლობა, რათა სტუდენტებთან, მშობლებთან, თანამშრომლები, კურსდამთავრებულებთან, დონორებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ახალი, ინოვაციური გზებით დაამყარონ ეფექტური კომუნიკაცია.

ჯეპრას სპეციალისტების გუნდი სპეციალიზირებულია ეფექტური, შედეგებზე ორიენტირებული პიარკამპანიების და მიზნობრივი კომუნიკაციის წარმოებაში. ჩვენს კლიენტებს ვეხმარებით იპოვონ ახალი გზები ამ კონკურენტულ გარემოში ადგილის დასამკვიდრებლად და ისეთი უნიკალური გარემოს შესაქმნელად, რითიც ყველა დანტერესებულ მხარემდე მიიტანენ სწორ მესიჯებს, დაარწმუნებენ  განათლების მნიშვნელობაში და წარმოაჩენენ საკუთარ როლს ამ სფეროში მიმდინარე პროცესებში.

ჯეპრა გთავაზობთ განათლების სექტორში შემდეგი მიმართულებების დაგეგმვასა და მენეჯმენტს:

 • გარემოს და სამიზნე ჯგუფების შესწავლა
 • ადვოკატირება
 • სტრატეგიული დაგეგმვა
 • კამპანიების წარმოება
 • ციფრული და მედიაკამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება
 • აზრის ლიდერების ჩართვა, რომლებიც გავლენას მოახდენენ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების საკითხებზე
 • ღონისძიებების მართვა
 • მედიასთან ურთიერთობა
 • მთავრობასთან ურთიერთობა
მიწერე კონსულტანტს
რუსკა უსტიაშვილს
11@gepra.ge
ფინანსური სექტორის საკომუნიკაციო სერვისები

 

ფინანსური სექტორის განვითარებასა და წარმატებაზე უდიდეს ზეგავლენას ახდენს სამიზნე ჯგუფებთან სწორი, დროული და სისტემური კომუნიკაცია.

ფინანსური სექტორის გარემოსა და აუდიტორიის შესწავლა, მედია და საკომუნიკაციო სტრატეგიაზე მუშაობა, რეპუტაციის მართვა და შენარჩუნება, კრეატიული კამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება, ფინანსური დაწესებულების წარმატებით პოზიციონირება და სხვა მრავალი პროცესი, წარმოადგენს ფინანსური სექტორის საკომუნიკაციო სერვისების მცირე ნაწილს, რომლებიც სისტემურ მიდგომას, დაგეგმვასა და განვითარებას საჭიროებს.

„ჯეპრას“ გუნდთან ერთად, თქვენ შეძლებთ:

 • შეისწავლოთ გარემო და სამიზნე ჯგუფები;
 • შეიმუშაოთ და განახორციელოთ თქვენს სამიზნე ჯგუფებზე მიმართული, ეფექტიანი საკომუნიკაციო სტრატეგია;
 • მართებულად გადაანაწილოთ თქვენს ხელთ არსებული მატერიალური და ადამიანური რესურსები;
 • წარმატებით მოახდინოთ თქვენი ორგანიზაციის პოზიციონირება;
 • შეაფასოთ მედია გარემო და დაამყაროთ თანამშრომლობითი ურთიერთობები მედია საშუალებებთან;
 • შექმნათ, შეინარჩუნოთ და განავითაროთ თქვენი ორგანიზაციის კორპორაციული რეპუტაცია;
 • ითანამშრომლოთ ბიზნეს მედიასთან და აწარმოოთ თქვენი კომპანიის ფინანსური შედეგების, მიღწევების და სიახლეების გამჭვირვალე და დროული კომუნიკაცია სამიზნე ჯგუფებთან.
მიწერე კონსულტანტს
ნუცა გალუმაშვილს
11@gepra.ge
ინვესტორებთან ურთიერთობა

 

თითოეული ქვეყანა სპეციფიკურია მისი საინვესტიციო გარემოს, მთავრობასთან ურთიერთობის და ბიზნეს პროცესების წარმართვის კუთხით. ინვესტორებთან ურთიერთობა არის სერვისი, რაც  მოიცავს ადგილობრივ ბაზარზე საერთაშორისო ინვესტორთათვის კომპლექსურ საკომუნიკაციო მხარდაჭერას.

საერთაშორისო ინვესტორებს ჯეპრას კომპეტენტური გუნდი სთავაზობს შემდეგი მიმართულების დაგეგმვა-განცორციელებას:

 • საინვესტიციო გარემოს ანალიზი
 • მთავრობასთან ურთიერთობა
 • B2B ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება
 • B2G ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება
 • საინფორმაციო პლატფორმების ადაპტირება ადგილობრივი ბაზრისთვის
 • საჯარო და კერძო პარტნიორობის პროექტების კომუნიკაცია

თქვენ გაქვთ საშუალება, მიიღოთ საკომუნიკაციო მხარდაჭერა ახალ ბაზარზე ეფექტურად დამკვიდრებისთვის იმ მიზნის მისაღწევად, რასაც თქვენს მიერ გაწეული ინვესტიცია ემსახურება.

მიწერე კონსულტანტს
ნუცა სუბელიანს
11@gepra.ge
კორპორაციული პასუხისმგებლობა

 

დღითიდღე იზრდება ბიზნესკომპანიებისა და მსხვილი კორპორაციების გავლენა საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე და ძლიერდება მათი პოზიციები ცხოვრების გლობალური მიმართულებების განსაზღვრის კუთხით, რაც ამავდროულად ზრდის ბიზნესის პასუხისმგებლობას საზოგადოებრივი საჭიროებების მიმართ და გამომწვევების საპასუხოდ.

დღეს კორპორაციული პასუხისმგებლობა სულ უფრო აქტუალური ხდება და ბიზნესკომპანიების სამოქალაქო პოზიცია უკვე აღარ არის არჩევანის საკითხი – ის ყველა იმ ბიზნესის მორალური ვალდებულებაა, რომელიც საზოგადოების ნაწილად აღიქვამს თავს.

 • ჩვენ ვეხმარებით ჩვენს კლიენტებს, რათა განსაზღვრონ კორპორაციული პასუხისმგებლობის ზოგადი სტრატეგია და ძირითადი პრიორიტეტები საზოგადოებაში არსებული პრობლემებისა და განვითარების პერსპექტივებიდან გამომდინარე.
 • ჩვენ ვახდენთ კორპორაციული პასუხისმგებლობის აქტივობების დაგეგმვას, ჩართული მხარეების განსაზღვრას და საქმიანობის განხორციელებას, რასაც მუდმივად თან ახლავს საკომუნიკაციო მხარდაჭერა და კლიენტების, როგორც პასუხისმგებლიანი კომპანიების წარმოჩენა საინფორმაციო სივრცეში.

კორპორაციული მართვა – პროდუქტები

 • გავლენის შეფასებითი ანგარიში
 • კორპორაციული პასუხისმგებლობის სტრატეგია
 • პრო-ბონო სერვისების განვითარება
 • საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა
 • პოლიტიკის დოკუმენტები და შიდა რეგულაციები
 • კორპორაციული პასუხისმგებლობის კამპანიები
 • კორპორაციული პასუხისმგებლობის ანგარიში
მიწერე კონსულტანტს
თაკო ვარამაშვილს
11@gepra.ge
ინოვაციური ბიზნეს მოდელი

 

მსოფლიოში მიმდინარე ცვლილებები ფუნდამენტური და ინოვაციურია. იცვლება როგორც გარემო, ასევე აქამდე აპრობირებული სტრატეგიები და მეთოდოლოგიები, რომელიც აქამდე იდეალური და შეუცვლელი ჩანდა.

კონკურენციის ახალი ფაქტორები, კომპანიებს უბიძგებს, შეცვალონ პაექრობის ვექტორი და მუდმივად სიახლის მაძიებლის როლში ამყოფონ როგორც ლიდერები, ასევე მათი მიმდევრები. კონკურენციის მამოძრავებელი აღარ არის პროდუქციისა თუ სერვისის ხარისხი, ეს უკვე ბუნებრივი მოთხოვნაა. სანაცვლოდ, კონკურენცია მიმდინარეობს ფასეული წინადადების შეთავაზების სფეროში.

მენეჯმენტის საერთო ხედვის ჩამოყალიბება კომპანიის განვითარების პერსპექტივების შესახებ, ხელს უწყობს ორგანიზაციას არსებული გამოწვევების დაძლევასა და უნიკალური ბიზნეს მოდელის ჩამოყალიბებაში.

ინოვაციური ბიზნეს მოდელის შექმნა კონკურენტებისგან კომპანიის დიფერენციაციის საუკეთესო გზაა, რომელიც კრიტიკული ფაქტორების ურთირთკავშირის მეშვეობით უზრუნველყოფს გრძელვადიან წარმატებას.

ინოვაციური ბიზნეს მოდელის შექნის ძირითადი ამოცანა სფეროში არსებული დომინანტური ბიზნეს ლოგიკის მითების მსხვრევა, სტატუს-კვოს დარღვევა და ბიზნესის წარმოების ახალი  წესების შემოტანაა ბაზარზე.  ასეთი ტიპის მოდელის გამოყენებით, მსოფლიო სამეწარმეო რუკა  და ლანდშაფტი დრამატულად შეიცვალა, ხოლო კომპანიები, რომლებიც იყენებენ ინოვაციურ ბიზნეს მოდელს, მსოფლიოს წამყვანი კომპანიების ათეულში არიან.

ჯეპრას ინოვატორების გუნდის დახმარებით და ინოვაციური ბიზნეს მოდელის დანერგვით, თქვენ შეძლებთ:

 • საკუთარი ბიზნესის პოტენციალის სრულყოფილად განსაზღვრას და არსებული ფინანსური, მატერიალური და ადამიანურ რესურსების სწორად გადანაწილებას, დამატებითი მოგების მიღების მიზნით;
 • ცვლილებების განხორციელებას დანაკარგების გარეშე;
 • მოქნილი სტრატეგიის მოკლე დროში ფორმულირებას, რომელიც ადაპტირებული იქნება გარემო ფაქტორების ცვლილებებზე;
 • ახალი ფასეული წინადადების შეთავაზებას მომხმარებლისთვის;
 • კონკურენტული უპირატესობის მოპოვებას გრძელვადიან პერსპექტივაში;
 • უცხოურ ბაზრებზე წარმატებულ შესვლას;
 • ბიზნესის ახალი მიმართულებების ჩამოყალიბებას, სადაც თქვენ დააწესებთ თამაშის წესებს, შექმნით ახალ შეფასების სისტემას;
 • პროდუქტების, სერვისებისა და პროექტების სტანდარტიზებული შაბლონების შემუშვებას;
 • გუნდის შეკავშირებას, მათთვის მკაფიო მიზნების და ამოცანების დასახვის და საერთო მიზანში საკუთარი წვლილის განსაზღვრის გზით.
მიწერე კონსულტანტს
მანჩო ონიაშვილს
11@gepra.ge
ბრენდის პლატფორმის შემუშავება

 

ბრენდის ფორმირებისთვის მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ იგი არ წარმოადგენს უბრალოდ მის სახელს, ლოგოს, გრაფიკულ ელემენტებს თუ მათ ერთობლიობას. ბრენდი, პირველ რიგში, არის ასოციაციები, რასაც ის იწვევს მომხმარებლებში, პარტნიორებში, თანამშრომლებსა და მთლიანად საზოგადოებაში.

ბრენდის პლატფორმის შემუშავების საწყის ეტაპზევე ხდება კონკრეტული ბრენდისთვის ოპტიმალური მეთოდოლოგიის შერჩევა. ბრენდის ფორმირება იწყება ორგანიზაციის, ბაზრის, მომხმარებლის შესწავლით.

მიღებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე ხდება ბრენდის პოზიციონირების განსაზღვრა და ბრენდის პლატფორმის (მისია, ხედვა, ღირებულებები) შემუშავება.

შემდგომ ეტაპზე  ბრენდის პლატფორმის შესაბამისად ხდება მისი სახელის, ლოგოს და სლოგანის გენერირება; კრეატიული კონცეფციის განსაზღვრა, გრაფიკული სტანდარტების შემუშავება და მისი აქტივაციის გეგმის მომზადება.

ბრენდინგი საშუალებას გაძლევთ:

 • მთლიანობაში იქნას გააზრებული ორგანიზაციის აქტივობის ძირითადი იდეა, თუ რისთვის და ვისთვის არსებობს ბრენდი, რას აძლევს ის მომხმარებელს და ზოგადად საზოგადოებას;
 • განისაზღვროს ბრენდის მიერ წარმოებული პროდუქტის, სერვისის, აქტივობების დამახასიათებელი ნიშნები და რას ჰპირდება ის საკუთარ აუდიტორიას;
 • გამოიკვეთოს თქვენი ძირითადი უპირატესობები, მოხდეს კონკურენტებისგან დიფერენცირება;
 • მოხდეს თქვენი პროდუქტის/სერვისის ასოცირება გარკვეულ ემოციურ განწყობასთან;
 • მოხდეს ბრენდის ასოცირება ხარისხის სტანდარტებთან;
 • მოხდეს ლოიალური მომხმარებლების ჯგუფის ფორმირება, ბრენდთან ურთიერთობა გახდეს მათთვის ემოციური სარგებლის მომტანი.
მიწერე კონსულტანტს
გიგა ხარებავას
11@gepra.ge
ცვლილებების მართვა

 

ცვლილება პოზიტიური ცნებაა, რომელიც დაკავშირებულია წინსვლასთან, მოძრაობასთან, ინოვაციასთან, წარმატებასთან. თუმცა, იმისათვის რომ ცვლილების შედეგი ნამდვილად გახდეს წინსვლა და წარმატება, პროცესს სჭირდება მართვა.

ბიზნეს მოდელის ცვლილება, ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია, კომპანიების შერწყმა და გაერთიანება, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა, რესტრუქტურიზაცია, ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის ცვლილება და მრავალი სხვა პროცესი არის ცვლილება, რომელიც მიმართულია კომპანიების და ორგანიზაციის წარმატების, ზრდისა და განვითარებისკენ და საჭიროებს მართვას.

„ჯეპრას“ ცვლილებების მართვის გუნდთან ერთად თქვენ შეძლებთ:

 • მკაფიოდ განსაზღვროთ და ჩამოაყალიბოთ, თუ რა შედეგების მიღწევა გსურთ დაგეგმილი ცვლილებებით;
 • შეიმუშაოთ ცვლილებების განხორციელების გეგმა, რომელიც მოიცავს: შესასრულებელ სამუშაოებს, გეგმის შესრულებაზე გავლენის მქონე შიდა და გარე ფაქტორებს, პოტენციურ რისკებს და რისკების მართვის გეგმას, მონიტორინგის და შეფასების მექანიზმებს და კრიტერიუმებს
 • მოახდინოთ მიზნების და მოსალოდნელი შედეგების გაცნობა თქვენი გუნდის წევრებისა და ჩართული მხარეებისათვის, მათი ცვლილებების პროცესში ჩართულობის და მხარდაჭერის უზრუნველყოფისთვის;
 • განახორციელოთ შემუშავებული გეგმა და მიაღწიოთ დასახულ მიზნებს;
 • უზრუნველყოთ მიღწეული შედეგების კომუნიკაცია გუნდის წევრების, დაინტერესებული მხარეებისა და სხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის.
მიწერე კონსულტანტს
საბა ჯაჯანიძეს
11@gepra.ge
ჯანდაცვის პიარი

 

ჯეპრას ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება, ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე მოვლენების, პროგრამების, პროექტების და რეფორმების საკომუნიკაციო მხარდაჭერაა.

ორგანიზაციის საქმიანობა მოიცავს სფეროში არსებული აქტუალური და ძირითადი პროექტების შესწავლას, მედიის და სხვა მოკავშირე მხარეების ინფორმირებას და ამოცანების შესაბამისად საკომუნიკაციო კამპანიების დაგეგმვა – განხორციელებას.

ჯეპრას გუნდში გაერთიანებულია სფეროს კომპეტენტური კონსულტანტები, რომელთა საქმიანობა მოიცავს, როგორც ჯანდაცვის საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი ჯანდაცვის პროექტების პიარ მხარდაჭერას. ჩვენ ვიკვლევთ მიმდინარე მოვლენებს საქართველოსა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში და პროცესებზე დაკვირვებით განვსაზღვრავთ შესაძლო პოზიტიურ და ნეგატიურ გავლენებს საკომუნიკაციო პროექტების მართებულად დაგეგმვისთვის.

ჯეპრა გთავაზობთ ჯანდაცვის სექტორში შემდეგი მიმართულებების დაგეგმვასა და მენეჯმენტს:

 • ადვოკატირება
 • სტრატეგიული დაგეგმვა
 • ანტიკრიზისული კომუნიკაციები
 • B2B კომუნიკაციები
 • მედიასთან ურთიერთობა
 • მთავრობასთან ურთიერთობა
 • ინვესტორებთან ურთიერთობა
 • ღონისძიებების მართვა
მიწერე კონსულტანტს
ნუცა სუბელიანს
11@gepra.ge
ენერგეტიკის პიარი

 

ენერგეტიკის სექტორი ერთ-ერთი სწრაფად განვითარებადი სფეროა მთელ მსოფლიოში და მუდმივად არის საჯარო და პოლიტიკური განხილვის საგანი. საჯაროობა, ღიაობა და გამჭვირვალობა ამ სფეროს დამახასიათებელი თვისებებია, შესაბამისად კომუნიკაციის პრინციპებიც ამ ძირითად ფასეულობებს ეფუძნება.

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით პრიორიტეტულია დიალოგის წარმოება და მუდმივი ინფორმირება ყველა დაინტერესებული მხარის, როგორიც არის საჯარო და კერძო სექტორი, ბიზნესი და არასამთავრობო ორგანიზაციები, დამოუკიდებელი ექსპერტები და მოქალაქეები.

საინტერესო და ამავდროულად, საქმიანი კონტენტის შექმნა, რისკების შეფასება, წამოჭრილი საკითხების სწრაფი და ეფექტიანი გადაწყვეტა, კრიზისების პრევენცია და მართვა, – ეს ის ჩამონათვალია, რომელთა გადაჭრასაც ჯეპრას გუნდი დაგროვილი გამოცდილებით და ექსპერტული ცოდნით უზრუნველყოფს. ჩვენ ვავითარებთ, ხელს ვუწყობთ და ვიცავთ ჩვენი კლიენტების ინტერესებს, ვეხმარებით რეპუტაციის გაძლიერებასა და ბიზნეს ღირებულებების წარმოჩენაში.

ჯეპრას გუნდის დახმარებით, თქვენ შეძლებთ:

 • შეაფასოთ და გაანალიზოთ ენერგეტიკის სფეროში მიმდინარე აქტივობები, მედია გარემო, საზოგადოებრივ აზრზე გავლენის მქონე პირები;
 • შექმნათ ფასეული შეთავაზება, რომელიც შეესაბამება თქვენს მისიას;
 • შეიმუშავოთ დაინტერესებულ მხარეებთან ურთიერთობის სტრატეგია, შემოიკრიბოთ მხარდამჭერი ჯგუფები;
 • დაისახოთ მიზნები და დაგეგმოთ სტრატეგიული და გაზომვადი საკომუნიკაციო კამპანიები;
 • დაამყაროთ მჭიდრო და მეგობრული ურთიერთობები მედიასთან;
 • მოახდინოთ მიზნების და მოსალოდნელი შედეგების გაცნობა თქვენი გუნდის წევრებისა და ჩართული მხარეებისათვის;
 • შეიმუშაოთ კომუნიკაციის განხორციელების გეგმა, რომელიც მოიცავს: შესასრულებელ სამუშაოებს, გეგმის შესრულებაზე გავლენის მქონე შიდა და გარე ფაქტორებს, პოტენციურ რისკებს და რისკების მართვის გეგმას, მონიტორინგის და შეფასების მექანიზმებსა და კრიტერიუმებს;
 • შეიმუშავოთ ანტიკრიზისული გეგმა და საჭიროების შემთხვევაში სწრაფად და ეფექტიანად მართოთ კრიზისები;
 • მოიპოვოთ კონკურენტული უპირატესობა გრძელვადიან პერსპექტივაში;
მიწერე კონსულტანტს
თინათინ სამყურაშვილს
11@gepra.ge
მედიასთან ურთიერთობა

 

მასობრივი მედიასაშუალებები საზოგადოებრივი ცხოვრების, პოლიტიკის ფორმირებისა და აქტუალური საკითხების თაობაზე სხვადასხვა ჯგუფების ინფორმირებაში მნიშვნელოვან და უნიკალურ როლს თამაშობენ.

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციის ეფექტიანი წარმოებისთვის, მედიასაშუალებებთან მიზანმიმართულ ურთიერთობას და პოზიტიურ, შინაარსიან მედიაგაშუქებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება.

 • მედიასთან ურთიერთობის კუთხით, ჩვენ კლიენტებს ვთავაზობთ: მედიისთვის საინტერესო კონტენტის შექმნას, ტრენდებზე დაკვირვებითა და აქტუალური საკითხების, ასევე მედიასაშუალებების პრეფერენციების გაანალიზების გზით.
 • ჩვენ ვამზადებთ შესაბამის საინფორმაციო მასალებს, ვაწვდით მათ მედიასაშუალებებს და ვეხმარებით კლიენტებს მედიის ყურადღების ცენტრში მოხვედრასა და დაინტერესებაში.
 • მედიაგაშუქება არა რაოდენობრივი შედეგების, არამედ ხარისხიანი მედიამასალების მიღებას გულისხმობს, რაც რეალურად გავლენას ახდენს მედიის აუდიტორიაზე, სხვადასხვა ტიპის სოციალურ ჯგუფებზე და რაც ეხმარება ჩვენს კლიენტებს მათი რეპუტაციული და საკომუნიკაციო ამოცანების შესრულებაში.
 • მედიასთან ურთიერთობის თანამედროვე მიდგომა რედაქტორების, პროდიუსერების, ჟურნალისტებისა და მასობრივი მედიასაშუალებების ჩართულობას და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათ მონაწილეობას გულისხმობს. ამ მხრივ, ჩვენ კლიენტებს სპეციფიკური მედიაღონისძიებებისა და მედიასთან თანამშრომლობის სხვადასხვა ინსტრუმენტის რეალიზაციას ვთავაზობთ.

მედიასთან ურთიერთობის ინსტრუმენტები: 

საინფორმაციო მასალები

 • პრესრელიზები
 • მედიაანონსები
 • პრესკიტი
 • პოდკასტები

მედიაღონისძიებები

 • პრესკონფერენციები
 • ბრიფინგები
 • სემინარები
 • ტურები
 • სამუშაო შეხვედრები
 • გაშუქება
 • ინტერვიუების ინიცირება
 • გადაცემებში მონაწილეობა
 • სიახლეების გაშუქება
 • კონფერენციები
 • მედიაკონკურსები
მიწერე კონსულტანტს
მაია ტაკაშვილს
11@gepra.ge
რეპუტაციის მართვა

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგული კომუნიკაციის მთავარი სამიზნე, რაც უზრუნველყოფს ორგანიზაციების, სოციალური ჯგუფებისა და ინდივიდების მდგრადი განვითარების საკომუნიკაციო მხარდაჭერას, რეპუტაცია და მისი ფორმირებისა და გაძლიერების მიმართულებით წარმოებული კომუნიკაციაა.

დღევანდელ ცვალებად და წინააღმდეგობებით სავსე გლობალურ გარემოში და ლოკალურ ბაზრებზე, მყარი და პოზიტიური რეპუტაცია, სტაბილური დაცვის ერთ-ერთი ყველაზე ქმედითი ინსტრუმენტია.

 • ჩვენ ვთავაზობთ კლიენტებს კონსულტაციასა და მხარდაჭერას, სწორედ მყარი და დადებითი რეპუტაციის შექმნასა და განვითარებას ემსახურება.
 • რეპუტაციის მართვის კუთხით, ჩვენი საქმიანობა მოიცავს სიტუაციის ანალიზს, არსებული ვითარების კვლევას, სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიის დამოკიდებულებისა და კეთილგანწყობის ხარისხის გაზომვას და სპეციფიკური, სტრატეგიული პროექტების რეალიზაციას, რაც მიმართულია რეპუტაციის დაცვისა და გაძლიერებისაკენ.

რეპუტაციის მართვა – პროდუქტები

 • რეპუტაციის კვლევა
 • რეპუტაციის განვითარების სტრატეგია
 • რეპუტაციის გაძლიერების კამპანიები
მიწერე კონსულტანტს
ნინი მეტრეველს
11@gepra.ge
საკომუნიკაციო აუდიტი

 

საკომუნიკაციო აუდიტი ზოგადად განსაზღვრავს წარმოებული კომუნიკაციის ეფექტიანობას, ასევე კლიენტის გარშემო არსებულ ფონს, გამოავლენს ძლიერ და სუსტ მხარეებს, რის საფუძველზეც შეგიძლიათ შეიმუშაოთ რეკომენდაციები და დაადგინოთ საინფორმაციო სივრცესა და რეპუტაციასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი რისკები.

 • საკომუნიკაციო აუდიტის დროს ფასდება: კლიენტის ძირითადი აუდიტორია, მათი აღქმა და დამოკიდებულება, კლიენტის საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხების აქტუალურობის მაჩვენებელი მედიასა და ინტერნეტსივრცეში.
 • საკომუნიკაციო აუდიტი იკვლევს კლიენტის მარკეტინგული კომუნიკაციისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის არსებულ პრაქტიკას, პროცესის მართვის ფორმებსა და სტანდარტებს, პასუხისმგებელი გუნდის შესაძლებლობას და მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას.
 • საკომუნიკაციო აუდიტის დროს ხდება როგორც მეორადი მონაცემების ანალიზი, მედიის მონიტორინგი, ინტერნეტის სტატისტიკისა და სხვადასხვა დოკუმენტაციის ანალიზი, ასევე რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევების ჩატარება, რათა შედგეს ერთიანი სურათი და მიღებული მონაცემების საფუძველზე მომზადდეს მოკლე ან ვრცელი შეფასებითი ანგარიში.

საკომუნიკაციო აუდიტი – პროდუქტები 

 • შიდა და გარე დაინტერესებული მხარეების კითხვარები
 • მედიამონიტორინგის ანგარიში
 • ინტერნეტკომუნიკაციის ანგარიში
 • შიდა და გარე გამოკითხვის ორგანიზება და ანალიზი
 • საკომუნიკაციო აუდიტის ერთიანი ანგარიში
მიწერე კონსულტანტს
საბა ჯაჯანიძეს
zurakiziria@gmail.com
მ.ალექსიძის 3, 0193, თბილისი, საქართველო • +995 32 47 00 42 • info@gepra.ge
მთავრობასთან ურთიერთობა

 

სახელისუფლებლო ორგანოები მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მიმდინარე პროცესების, განვითარების ძირითადი ვექტორებისა და აქტუალური პოლიტიკის, ასევე ქვეყნებს შორის ურთიერთობის, საინვესტიციო და სოციალური ურთიერთობების განსაზღვრასა და ფორმირებაში.

ჩვენ ვეხმარებით ჩვენს კლიენტებს, რომ სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლებთან კონსტრუქციული და გამართული კომუნიკაციის წარმოების, პოლიტიკის განსაზღვრაში მონაწილეობისა და სხვადასხვა საკითხის ადვოკატობის გზით, ბიზნეს და სამოქალაქო ორგანიზაციებმა, საინიციატივო და ახალგაზრდულმა ჯგუფებმა საკუთარი ინტერესების დაცვასა და პოზიტიური ცვლილებების დანერგვაში აქტიური მონაწილეობა მიიღონ.

 • მთავრობასთან ურთიერთობა მოიცავს, როგორც საჯარო პოლიტიკის პრაქტიკისა და საკანონმდებლო სივრცის ანალიზს, ასევე კონკრეტული სამოქმედო გეგმის ფორმირებასა და რეალიზაციას, რაც კლიენტის კონკრეტულ საჭიროების რეალიზაციასა და სამთავრობო/ სახელისუფლებლო ორგანოებთან თანამშრომლობის უზრუნველყოფას ემსახურება
 • მთავრობის წარმომადგენლებთან პირდაპირი ურთიერთობის დამყარებისა და საინფორმაციო სივრცეში სხვადასხვა საკითხის აქტუალიზაციის გზით, შესაძლებელია სპეციფიკური მიზნებისა და ამოცანების შესრულება
 • მთავრობასთან ურთიერთობა გულისხმობს არა მხოლოდ საჯარო ინსტიტუტების წარმომადგენლებთან, არამედ ხელისუფლების ძირითად სტეიკჰოლდერებთან: საზოგადოებრივ გაერთიანებებთან, სამოქალაქო ორგანიზაციებთან, ბიზნესკომპანიებთან და სხვა ტიპის გავლენის ჯგუფებთან კომუნიკაციას და მათი პროცესებში ჩართულობის უზრუნველყოფას.

მთავრობასთან ურთიერთობა – პროდუქტები

 • საჭიროებათა ანალიზის შეფასებითი ანგარიში
 • მთავრობასთან ურთიერთობის სტრატეგია
 • მთავრობასთან ურთიერთობის სტრუქტურის ფორმირება
 • მიმდინარე კონსულტაციები მთავრობასთან ურთიერთობის მიმართულებით
 • ერთობლივი პროექტების შემუშავება და განხორციელება
მიწერე კონსულტანტს
ნუცა სუბელიანს
zurakiziria@gmail.com
მ.ალექსიძის 3, 0193, თბილისი, საქართველო • +995 32 47 00 42 • info@gepra.ge
სტარტაპიარი

 

სტარტაპად მიიჩნევა ის ბიზნესი, რომელიც მაღალატექნოლოგიური და ინოვაციური მიდგომებით ხელმძღვანელობს. ნოვატორობა იდეაშია, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს როგორც ახალი პროდუქტის შექმნას, ასევე ინოვაციური მარკეტინგული აქტივობების გამოყენებას პროდუქტის რეალიზაციასა და მის პოპულარიზაციაში.

ჯეპრა ხელს უწყობს ბიზნესის ამ მიმართულებას განვითარებაში და თანამშრომლობს სტარტაპერებთან როგორც დაფინანსების მოძიების, ასევე მათი მუშაობის საწყისი ეტაპიდანვე.

ჯეპრას გუნდთან ერთად, თქვენ შეძლებთ:

 • მოახდინოთ თქვენი პროდუქტის/მომსახურების ვიზუალიაცია და ბრენდინგი
 • შეაფასოთ და გაანალიზოთ არსებული გარემო, შეისწავლოთ სამიზნე სეგმენტი
 • შეიმუშაოთ მარკეტინგული, საკომუნიკაციო, მედიის, ციფრული და სოციალური მედიის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა;
 • დაგეგმოთ და განახორციელოთ სტრატეგიის შესაბამისი კამპანიები;
 • დაამყაროთ ურთიერთობები მედიასთან და საზოგადოებრივი აზრის ლიდერებთან;
 • შეიძინოთ ინტეგირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების მიმართულებით საბაზისო ცოდნა, რათა მომავალში თავად დაისახოთ საკომუნიკაციო მიზნები და იზრუნოთ მათ მიღწევაზე.
მიწერე კონსულტანტს
მანჩო ონიაშვილს
zurakiziria@gmail.com
მ.ალექსიძის 3, 0193, თბილისი, საქართველო • +995 32 47 00 42 • info@gepra.ge
ადვოკატობა

 

ადვოკატობა გულისხმობს, როგორც სოციალურად მნიშვნელოვანი თემების თაობაზე საზოგადოების ინფორმირებას და ჩართულობის სტიმულირებას, აგრეთვე საზოგადოების მობილიზაციას კონკრეტული შედეგების მიღწევისათვის. ადვოკატირების კამპანია უნდა გააჩნდეს, როგორც ემოციური მუხტი, რომ შთააგონოს მხარდამჭერთა ჯგუფები, ასევე განსაზღვრული მიზნები და მკაფიო პასუხი, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი მათი მიღწევა და რას მოუტანს ეს საზოგადოებას.

აღნიშნული მიზნების განხორციელებისთვის აუცილებელია: კამპანიის საწყის ეტაპზე არსებული სიტუაციის ანალიზი; პოტენციურ მხარდამჭერთა და მოწინააღმდეგეთა იდენტიფიკაცია;  მხარეთა მოტივაციისა და არგუმენტაციის ანალიზი;  მესიჯ-სტრატეგიის ფორმირება; კამპანიის მართვის (კოორდინაციის) და ექსპერტების გუნდების ფორმირება; კამპანიის დაგეგმვა, მიმდინარეობის მონიტორინგი და კორექტირება.

ეფექტიანად დაგეგმილი და განხორციელებული ადვოკატობის კამპანიის შედეგად მოხდება:

 • საზოგადოების ინფორმირება და საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება სოციალურად მნიშვნელოვანი თემების შესახებ;
 • მხარდამჭერთა ქსელის ფორმირება;
 • კონსულტაციების ორგანიზება დაინტერესებულ მხარეებთან და გადაწყვეტილების მიმღებებთან;
 • მედიის და გავლენიანი პირების ჩართულობის უზრუნველყოფა;
 • პროგრამული დოკუმენტების შემუშავება კამპანიის მიზნებიდან გამომდინარე;
 • საკომუნიკაციო მასალების დამზადება-გავრცელება;
 • აქტივობების დაგეგმვა განხორციელება.
მიწერე კონსულტანტს
ელენე თაყაიშვილის
zurakiziria@gmail.com
მ.ალექსიძის 3, 0193, თბილისი, საქართველო • +995 32 47 00 42 • info@gepra.ge
სტრატეგიული დაგეგმვა

 

ორგანიზაციის სტრატეგია წარმოადგენს მისი არსებული მმართველი გუნდის ხედვას, თუ სად ვართ, სად გვინდა ვიყოთ და როგორ უნდა მივაღწიოთ სასურველ მიზნებს. სტრატეგიაზე დაფუძნებული მართვა, გვაძლევს საშუალებას ორგანიზაციის ყოველდღიური საქმიანობა წარვმართოთ სტრუქტურირებული და სისტემური მიდგომით, რათა დადგენილი პერიოდულობით და კრიტერიუმებით შევაფასოთ ორგანიზაციის და გუნდის წევრების ინდივიდუალური შედეგები, გამოვავლინოთ მიღწევები და გამოწვევები, დავგეგმოთ შემდგომი ნაბიჯები.

„ჯეპრას“ სტრატეგიული დაგეგმვის გუნდის დახმარებით, თქვენ შეძლებთ:

 • შეაფასოთ არსებული მდგომარეობა როგორც შიდა, ასევე გარე ჩართული მხარეების ხედვის საფუძველზე;
 • ორგანიზაციის გუნდის წევრების ჩართულობით გამოავლინოთ ორგანიზაციის ძლიერი და სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები; შეიმუშაოთ გრძელვადიანი ხედვა და განსაზღვროთ მისია;
 • შეაფასოთ თქვენი ჩართული მხარეები (stakeholders) და მოახდინოთ მათი დატანა რუკაზე (stakeholder mapping);
 • დაისახოთ კონკრეტული და გაზომვადი მიზნები და ამოცანები, რომელიც დაგეხმარებათ მისიის შესრულებასა და ხედვის რეალიზებაში;
 • შეიმუშაოთ დეტალური სამოქმედო გეგმა და განსაზღვროთ თითოეული აქტივობის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირები;
 • განსაზღვროთ სტრატეგიის შესრულების მონიტორინგის და შეფასების პერიოდულობა და კრიტერიუმები;
 • უზრუნველყოთ მიღწეული შედეგების კომუნიკაცია გუნდის წევრების, დაინტერესებული მხარეების და სხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის.
მიწერე კონსულტანტს
ანუკი ცხოვრებაძეს
zurakiziria@gmail.com
მ.ალექსიძის 3, 0193, თბილისი, საქართველო • +995 32 47 00 42 • info@gepra.ge
ბრენდის იდენტიფიკაცია

 

ბრენდის კომუნიკაცია არ შემოიფარგლება მხოლოდ ვერბალური მხარით.  განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ბრენდის იდენტიფიკაციას, რომელიც, ერთის მხრივ, უზრუნველყოფს ბრენდის ამოცნობას და, მეორეს მხრივ, გრაფიკული (და სხვა არავერბალური) ფორმით გადმოსცემს  ბრენდის კონცეფციას.

საზოგადოების დიდი ნაწილი ბრენდის გაცნობას მისი იდენტიფიკაციით იწყებს. ის ქმნის პირველად შთაბეჭდილებას, რომელიც დიდწილად განსაზღვრავს თუ მთლიანობაში რამდენად მიიღებს ბრენდის კომუნიკაციას. ბრენდის იდენტურობის შემუშავებისას არსებითია, არა მხოლოდ მისი ესთეტიური მხარე, არამედ მისი შესაბამისობა ბრენდის პლატფორმასთან.

ბრენდის იდენტიფიკაციის შექმნის პროცესი მოიცავს რამდენიმე ეტაპს, ლოგოს პირველადი ვერსიების გენერირება და ტესტირებიდან და კორპორატიული ფერების შერჩევიდან დაწყებული, ბრენდბუქის და პროდუქციის შეფუთვის შექმნით დამთავრებული.

ბრენდის იდენტიფიკაციის ნაწილს შესაძლოა წარმოადგენდეს აგრეთვე აუდიო იდენტიფიკატორები.

ბრენდის იდენტიფიკაციის მეთოდოლოგიის მეშვეობით, თქვენ მიაღწევთ, რომ:

 • თქვენი ბრენდის ვიზუალური სახე ასოცირდებოდეს მის ღირებულებებთან, ქმნიდეს ბრენდის პლატფორმის შესაბამის ემოციურ განწყობას;
 • პროდუქტის შემთხვევაში, ქმნიდეს მისი შეძენის იმპულსს მომხმარებლისთვის;
 • ბრენდის გრაფიკული სახე იყოს ამოცნობადი, მომხმარებელი მას ცნობდეს თვალის ერთი შევლებით;
 • ბრენდს გააჩნდეს კორპორატიული დოკუმენტაციის, სარეკლამო საკომუნიკაციო მასალებისა თუ ბრენდირებულ სუვენირების ერთიანი სტილი;
 • გაგაჩნდეთ სხვადასხვა სახის პოლიგრაფიული მასალების მზა შაბლონები.
მიწერე კონსულტანტს
მაშკა წულეისკირს
zurakiziria@gmail.com
მ.ალექსიძის 3, 0193, თბილისი, საქართველო • +995 32 47 00 42 • info@gepra.ge
ახალი ბიზნეს- მიმართულებების შექმნა

 

პროდუქტის ან სერვისის განვითარების და გაუმჯობესების პროცესში რთულია ახალი იდეების გენერირება. ასეთ დროს შემოქმედებითი აზროვნება და პრობლემის გადაჭრის უნარი მნიშვნელოვანია, რათა პროცესის მართვა მოხდეს ინოვაციური მეთოდით და მოიშალოს კრეატიულობის შემზღუდავი ყველა ბარიერი.

უკვე

არსებული ბიზნესებისთვის თუ დამწყები სტარტაპებისთვის  ჯეპრაში შევიმუშავებთ ახალი ბიზნეს-მიმართულებების ჩამოყალიბების უნიკალური მეთოდოლოგიების ნაკრები.

ჩვენ ვმართავთ პროცესს, ხოლო ახალი პროდუქტი თუ სერვისი იქმნება თქვენი გუნდის მიერ იმ გამოცდილებასა თუ ხედვაზე დაყრდნობით, რომელიც წლების განმავლობაში დაგროვდა თქვენს ორგანიზაციაში.

ჯეპრას გუნდი დაგეხმარებათ:

 • შეცვალოთ, მოახდინოთ კომბინირება / ადაპტირება / მოდიფიცირება, ჩაანაცვლოთ, გააუქმოთ ან სხვა გამოყენება მოიფიქროთ არსებული პროდუქტებისა და სერვისებისთვის;
 • გააერთიანოთ ინოვაციური იდეები, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ახალი პროდუქტისა თუ ტექნოლოგიის შექმნა;
 • გააუმჯობესოთ პროდუქტი/სერვისი უკეთესი შედეგების მისაღებად;
 • შეცვალოთ პროცესი იმგვარად, რომ მიიღოთ ინოვაციური შესაძლებლობები და გადაჭრათ პრობლემები.
 • განსაზღვროთ როგორ მოაგვაროთ პრობლემა არსებული პროდუქტით;
 • გამოავლინოთ პროცესის ის ნაკლოვანებები, რომელთა აღმოფხვრაც გააუმჯობესებს არსებულ პროდუქტსა და სერვისს
მიწერე კონსულტანტს
რუსკა უსტიაშვილს
zurakiziria@gmail.com
მ.ალექსიძის 3, 0193, თბილისი, საქართველო • +995 32 47 00 42 • info@gepra.ge