სერვისები

ჯეპრა საკუთარ კლიენტებს სთავაზობს მომსახურების როგორც სრულ პაკეტს, ასევე კლიენტისთვის სასურველ კონკრეტულ მომსახურებას. ჯეპრას მომსახურების ფორმებს შორისაა:

ბრენდინგი და ბრენდ-საკომუნიკაციო კამპანიები
შიდაკორპორაციული-PR
ანტიკრიზისული PR და კრიზისის მართვა
მედიამონიტორინგი და მედია დაგეგმარება
კონსულტაციები მედიაპოლიტიკის დაგეგმვაში
საკომუნიკაციო კამპანიის დაგეგმვა და რეალიზება
კლიენტის სასურველი იმიჯის კონსტრუირება
საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავება
პოლიტიკური პიარი და საარჩევნო ტექნოლოგიები

12 ოქტ. '19
25 სექ. '19
12 სექ. '19
07 სექ. '19
20 აგვ. '19

 
 
 
 

© GEPRA, 2000-2016 | საკონსულტაციო ჯგუფი "ჯეპრა" | ალექსიძის ქ. 3, თბილისი, 0193 | ტელ: +995 32 2470042 | ელ-ფოსტა:  info@gepra.ge