გუნდიგიგა ხარებავა ჯეპრაში საქმიანობს 2002 წლიდან. მისი სამუშაო გამოცდილება მოიცავს შემდეგ სფეროებში განხორციელებულ პროექტებს: საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავება; საკომუნიკაციო კამპანიის დაგეგმვა-რეალიზაცია; ბრენდინგი; ივენთმენეჯმენტი; მედია მონიტორინგი და ანალიზი.

გიგა ხარებავა მონაწილეობდა არსის, ბაზისბანკის, უნიქარდის, ნიკორას, ბრენდინგსა და საკომუნიკაციო კამპანიების დაგეგმვაში.

მისი საკონსულტაციო საქმიანობა ასევე მოიცავდა სახელმწიფო ორგანიზაციების გრძელვადიანი საკომუნიკაციო სტრატეგიების შემუშავებასა და კამპანიების დაგეგმვა-განხორციელებას, მათ შორის; სიღარიბის ზღვარს ქვევით მყოფი ოჯახების იდანტიფიკაციისა და მონაცემთა ერთიანი ბაზის ფორმირების სახელწიფო პროგრამის საკომუნიკაციო კამპანია, სოციალური სისტემის რეფორმირების საინფორმაციო კამპანია, პირადი ჰიგიენის მხარდამჭერი ქცევის პროპაგანდის, კვების უვნებლობისა და ცოფის პრევენციის საინფორმაციო-სარეკლამო კამპანიები; კოლხეთის ეროვნული პარკის საინფორმაციო კამპანია.

მომზადებული აქვს მედიის დარგობრივი ანალიზი ნატახტარსა და DPA-სთვის. 
 
 
 

© GEPRA, 2000-2016 | საკონსულტაციო ჯგუფი "ჯეპრა" | ალექსიძის ქ. 3, თბილისი, 0193 | ტელ: +995 32 2470042 | ელ-ფოსტა:  info@gepra.ge