სტაჟირების პროგრამაზე აპლიკაციების მიღება დასრულდა.