სტაჯირების პროგრამაზე აპლიკაციების მიღება დასრულდა.