მისამართი:
ალექსიძის 3, თბილისი, 0193
მობილური:
+ (995 32) 2470042
ელ-ფოსტის გაგზავნა
(სურვილისამებრ)